ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร, พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร หมายถึง, พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร คือ, พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ความหมาย, พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร


พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๔๙๒ ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

การศึกษา
          มัธยมศึกษา 
               - โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
          อุดมศึกษา 
               - พ.ศ.๒๕๑๒ โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๐ 
               - พ.ศ.๒๕๑๖ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ ๒๖ ปริญญาโท 
          ได้รับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) 
               - Eastern Kentucky University สหรัฐอเมริกา สาขา Criminal Justice ปริญญาเอก 
               - Sam Houston State University สหรัฐอเมริกา สาขา Criminal Justice

ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
          สมัยที่ ๑
          - คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕๔ : ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ - ๒๕๔๗

          สมัยที่ ๒
          - คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕๕ : ๙ มีนาคม ๒๕๔๘ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

++ อัลบั้มภาพทักษิณในต่างประเทศ + ทักษิณกลับไทย


การทำงาน

ประวัติการทำงาน          
          พ.ศ.๒๕๔๑ - ๒๕๔๓
               - ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยและดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
          พ.ศ.๒๕๓๙ - ๒๕๔๐
                - ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี (นายกรัฐมนตรี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ)
          พ.ศ.๒๕๓๘ -๒๕๓๙
               - ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบงานด้านจราจร (นายกรัฐมนตรี นายบรรหาร ศิลปอาชา)
               - เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังธรรม
          พ.ศ.๒๕๓๗ -๒๕๓๘
               - ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
          พ.ศ.๒๕๓๐ - ๒๕๓๗
               - ลาออกจากราชการเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว
               - ประธานกรรมการ บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ จำกัด
          พ.ศ.๒๕๑๖ - ๒๕๓๐
               - รองผู้กำกับการนโยบายและแผนงานกองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาล

บทบาททางสังคม           
           - รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย ๖ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
           - เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยคม และเป็นผู้ริเริ่มแนวความคิดที่จะนำดาวเทียมสื่อสาร "ไทยคม" มาใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาผ่านดาวเทียมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กชนบทผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถเรียนต่อได้มีโอกาสเรียนต่อในท้องถิ่นของตนเองทั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ
           - เป็นกรรมการอำนวยการ สถาบันเอเชียการศึกษาปี๒๕๓๘ - ปัจจุบัน
           - เป็นกรรมการสภาที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           - เป็นกรรมการที่ปรึกษา BANGKOK CLUB
           - เป็นกรรมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลเกียรติคุณ
          พ.ศ.๒๕๓๙
               - ได้รับรางวัล "Outstanding Criminal Justice Alumnus Awards" จาก Criminal Justice Center, Sam Houston State University และ
               - ได้รับรางวัล "Distinguished Alumni Award" จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม๒๕๓๙
          พ.ศ.๒๕๓๘
               - ได้รับคัดเลือกไปเป็น ๑ ใน ๓คนไทยดีเด่นซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและฟิลิปปินส์ เข้ารับรางวัลจากสถานทูตฟิลิปปินส์
          พ.ศ.๒๕๓๗
               - ได้รับรางวัล "บุคคลดีเด่นผู้พัฒนาโทรคมนาคมเพื่อสังคมของประเทศไทยประจำปี๒๕๓๖" จากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย                - ได้รับการยกย่องจากหนังสือพิมพ์ Singapore Business Times ให้เป็น ๑ ใน ๑๒ นักธุรกิจผู้นำของเอเชีย
               - ได้รับคัดเลือกจากนิตยสาร Financial World ที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาให้เป็นหนึ่งใน Asian CEO of the Year ได้รับพระราชทานปริญญาวารสารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
               - ได้รับคัดเลือกให้เป็นคนไทยคนแรกและเป็นบุคคลที่ ๓ ที่ได้รับทุน "Lee Kuan Yew Exchange Fellowship" จากประเทศสิงคโปร์
         พ.ศ.๒๕๓๕
                - ได้รับรางวัล "๑๙๙๒ Asean Business Man of the Year" จาก Asean Institute ประเทศอินโดนีเซีย
               - ได้รับรางวัล "เกียรติยศจักรดาว"ด้านพัฒนาเศรษฐกิจจากคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนเตรียมทหาร
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์        
          พ.ศ.๒๕๓๗ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
          พ.ศ.๒๕๓๘มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
          พ.ศ.๒๕๓๙มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
          พ.ศ.๒๕๔๕ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)    

ทักษิณกลับไทย

          พ.ต.ท.ทักษิณ ก้มลงกราบพื้น หลังจากเดินทางถึงไทยเรียบร้อย ยกมือไหว้คนมาต้อนรับ พร้อมโบกมือทักทาย เตรียมเดินทางไปมอบตัวสู้คดี อัยการเปิดทางให้ประกัน ไม่คัดค้าน

          เมื่อเวลา 09.55 น.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ สายการบินไทย โบอิ้ง 707 เที่ยวบินที่ TG 603 ที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางจากฮ่องกง ได้ร่อนลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ จากนั้นเดินทางไปยังห้องรับรอง 3 และใช้เวลาในการ 10 นาทีในการตรวจสอบเอกสารเข้าประเทศ และพบประชาชน 4 นาทีแล้วเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิไป

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ออกมาทักทายกับประชาชนที่มาต้อนรับ พ.ต.ท.ทักษิณได้ก้มลงกราบที่พื้น และลุกขึ้นโบกยกมือไหว้ และโบกมือทักทายประชาชนที่มารอต้อนรับตั้งแต่เช้า

          ทั้งนี้ น.ส.ศันสนีย์ นาคพงษ์ อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ จะเดินทางไปมอบตัวตามหมายจับในฐานะจำเลยที่ 1 ในคดีทุจริตซื้อขายที่ดินย่านรัชดา ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยัง สำนักงานอัยการ ในฐานะผู้ต้องหา ตามหมายจับในคดีปกปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท เอสซีแอสเซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) และหากได้รับการประกันตัว จะมีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชน ณ ที่พักโรงแรมเพนนิลซูล่า ในเวลาประมาณ 13.00 น.

          นายรักเกียรติ์ วัฒนพงษ์ เลขานุการ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกล่าวถึง การพิจารณาประกันตัวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯที่กำลังจะเดินทางมามอบตัวตามหมายจับ ของศาลในคดีดำ อม.1/2550 คดีทุจริตซื้อขายที่ดินรัชดาภิเษก มูลค่า 772 ล้านบาท ซึ่งมี พ.ต.ท.ทักษิณและคุณหญิงพจมาน ภริยาเป็นจำเลยที่ 1 และ 2 กระทำความผิดตาม พรบ. ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 100 ,122และมาตรา 4 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 152 และ 157

          โดยนายรักเกียรติ กล่าวว่า เมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ เดินทางมายังถึงศาลอาญาแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งจะควบคุมตัวทักษิณขึ้นมายังห้องพักคู่ความ บนชั้น 4 อาคารศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยระหว่าง การพิจารณาประกันตัว ศาล จะให้ พ.ต.ท.ทักษิณ นั่งรอฟังคำสั่งอยู่ในห้องพักดังกล่าว ส่วนการพิจารณาประกันจะมีนายทองหล่อ โฉมงาม ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนพร้อมผู้พิพากษาองค์คณะอีก 2 คน ร่วมกันพิจารณาคำสั่ง ว่าจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่ ซึ่งองค์คณะผู้พิพากษา จะแยกอยู่คนละห้อง กับ พ.ต.ท.ทักษิณ

          อย่างไรก็ตาม การพิจารณาประกันตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ไม่ว่าทนายจะยื่นคำร้อง เพิ่มเติม ขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศหรือไม่ ศาลก็จะพิจารณา กำหนดเงื่อนไขในการประกันตัวเอง ซึ่งจะมีลักษณะเช่นเดียวกับ กรณีของคุณหญิงพจมาน ชินวัตร จำเลยที่ 2 ที่เคยได้ยื่นประกันตัวมาก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนหลักทรัพย์ที่ศาลจะพิจารณา ในการประกันตัวนั้น ขณะนี้ ไม่ได้กำหนด ว่าจะมีมูลค่าจำนวนเท่าใด ทั้งนี้ต้องพิจารณาหลักทรัพย์ที่ พ.ต.ท.ทักษิณ จะยื่นอีกครั้ง ซึ่ง พ.ต.ท.ทักษิณ อาจจะใช้จำนวนเท่ากับที่คุณหญิงพจมานเคยยื่นไว้ จำนวน 5 ล้านบาท หรือมากกว่า ก็ได้

          และส่วนกรณีที่ อัยการสูงสุดในฐานะโจทก์ที่ยื่นฟ้องคดีนี้ จะยื่นคัดค้านการประกันตัวหรือไม่ นายรักเกียรติ์ กล่าวว่า ในการพิจารณาประกันตัวนั้น ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจในการประกันตัวได้ พร้อมกำหนดเงื่อนไขการประกันตัวได้เอง และเนื่องจากคดีนี้ โทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 10 ปี ดังนั้น ในการพิจารณาประกันตัว ศาลก็ไม่จำเป็นจะต้องสอบถามอัยการโจทก์ว่า จะคัดค้านการประกันตัวหรือไม่ ขณะที่เวลานี้ ก็ไม่ปรากฎว่านายชัยเกษม นิติสิริ อัยการสูงสุด ได้ยื่นหนังสือคัดค้านประกันตัว พ.ต.ท.ทักษิณ เข้ามาแต่อย่างใด การพิจารณาจะใช้เวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดย หลังจากที่ศาล พิจารณาประกันตัวแล้วจะได้กำหนดนัดวันพิจารณาครั้งแรก เพื่อสอบคำให้การจำเลยต่อไป

ศาลให้"ทักษิณ"ประกันตัว

          ศาลฎีกาแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อนุญาตให้ประกันตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังจากมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่และเข้ารายงานตัวต่อศาล เพื่อต่อสู้คดีทุจริตซื้อที่ดินย่านรัชดาฯ โดยศาลสั่งให้ยึดสมุดเงินฝาก แจ้งอายัด และเพิกถอนหมายจับ ห้ามออกนอกประเทศยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล และห้ามกระทำการอันใดที่มีผลเสียหายต่อการดำเนินคดี ทั้งนี้ ศาลได้นัดพิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่ 12 มี.ค. เวลา 9.30 น.

ข่าว : โพสต์ทูเดย์
ภาพ : คมชัดลึก,โพสต์ทูเดย์
ที่มา https://news.sanook.com/


พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร, พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร หมายถึง, พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร คือ, พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ความหมาย, พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu