ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี หมายถึง, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี คือ, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ความหมาย, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี

          เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2475 ณ ตำบลเกาะสำโรง บนฝั่งลำน้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบุตรคนที่ 4 ของนายกลายและนางกิม วะสี

ประวัติการศึกษา
          พ.ศ. 2490  มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี
          พ.ศ. 2492  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดม
          พ.ศ. 2498  พ.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล
          พ.ศ. 2503  Ph.D. มหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา
          พ.ศ. 2504  มนุษยพันธุศาสตร์ (Human Genetics) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ประวัติการทำงาน
          1. การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน
          2. การตรวจรักษาและการวิจัย
          3. งานบริหาร
               -  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและวางแผน มหาวิทยาลัยมหิดล (2522-2526)
               -  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2528-2530)
               -  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข(2527-2530)
               -  ประธานและรองประธานหรือกรรมการขององค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศมากมาย รวมทั้งมูลนิธิ และสถาบันทางวิชาการอื่นรวมกว่า 60 ชุด
               -  ประธานสถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย (2536-ปัจจุบัน)
               -  ประธานมูลนิธิไทย
               -  ประธานคณะกรรมการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิ อานันทมหิดล และกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์
               -  ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
               -  ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการหลักการการจัดตั้งราชวิทยาลัย ครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
               -  ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อการผลิตยาทางอุตสาหกรรม องค์การเภสัชกรรม
               -  คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
               -  คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการต่างๆ
               -  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ม.มหิดล, ธรรมศาสตร์, จุฬาฯ, สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), สถาบันราชภัฏ, ขอนแก่น, สงขลา
               -  คณะกรรมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท ม.จุฬาฯ
               -  ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการส่งเสริมการวิจัยการศึกษาแห่งชาติ
               -  ประธานกรรมการวิชาการมูลนิธิรางวัลมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
               -  คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
               -  คณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
               -  คณะกรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขแห่งชาติ (National Steering Committee) กระทรวงสาธารณสุข

รางวัลเกียรติคุณ
          พ.ศ. 2498  ได้รับรางวัลเหรียญทองในฐานะที่ได้คะแนนเป็นที่ 1 ตลอดหลักสูตร
          พ.ศ. 2500  รับพระราชทานทุนส่วนพระองค์ และต่อมาทุนมูลนิธิ อานันทมหิดล ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
          พ.ศ. 2512  ได้รับรางวัลพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ในฐานะครูแพทย์ที่ดีเป็นคนแรกของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
          พ.ศ. 2524  ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการรัฐ
          พ.ศ. 2526  รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2526
          พ.ศ. 2528  ได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาการแพทย์ ได้รับเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา
          พ.ศ. 2531  ได้รับเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
          พ.ศ. 2533  รับเหรียญเชิดชูเกียรติ Tobacco and Health ของ WHO
          พ.ศ. 2541(ตค)ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย UNESCO

ข้อมูลจาก : https://www.prawase.com


ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี หมายถึง, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี คือ, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ความหมาย, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu