ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สารานุกรม, สารานุกรม หมายถึง, สารานุกรม คือ, สารานุกรม ความหมาย, สารานุกรม คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 2
สารานุกรม

          สารานุกรม ( Encyclopedias) คือ หนังสือที่รวบรวมความรู้อันเป็นพื้นฐานในทุกสาขาวิชาหรือรวบรวมความรู้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะแล้วนำมาเรียบเรียงไว้ตามลำดับอักษร เหมาะสมที่จะทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ความรู้ที่ได้จากหนังสือสารานุกรม ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือสูงได้ทันที

ประเภทของสารานุกรม

          การแบ่งประเภทของสารานุกรมนั้นสามารถจำแนกได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
          1. การแบ่งประเภทของสารานุกรมตามขอบเขตของเนื้อหาวิชา       
          การแบ่งในลักษณะนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ   สารานุกรมทั่วไปและสารานุกรมเฉพาะวิชา
                   1.1 สารานุกรมทั่วไป (Gerneral Encyclopedias)
                   สารานุกรมทั่วไป  ได้แก่ สารานุกรมที่รวบรวมความรู้ทุกแขนงวิชา   มีทั้งให้ข้อมูลอย่างละเอียดและอย่างสังเขป อธิบายเรื่องราวเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทุกแขนงของมวลมนุษย์นับตั้งแต่โบราณกาลจนกระทั่งปัจจุบัน
                  1.2 สารานุกรมเฉพาะวิชา ( Subject Encyclopedias) 
                   สารานุกรมเฉพาะวิชา   ได้แก่สารานุกรมที่รวบรวมความรู้วิชาใดวิชาหนึ่ง หรือรวบรวมเรื่องราวแขนงใดแขนงหนึ่งโดยเฉพาะอธิบายเรื่องราวละเอียดลึกซึ้งกว่าสารานุกรมทั่วไป

          2. การแบ่งประเภทของสารานุกรมตามระดับอายุการใช้      
          การแบ่งประเภทของสารานุกรม ในลักษณะนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สารานุกรมสำหรับเยาวชน และสารานุกรมสำหรับผู้ใหญ่
                  2.1 สารานุกรมสำหรับเยาวชน (Encyclopedias for Children and Young Adults) 
                  สารานุกรมสำหรับเยาวชนเป็นสารานุกรมที่จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายจะเสนอเรื่องราวในสาขาวิชาความรู้ต่างๆ โดยการอธิบายเนื้อหาวิชาโดยสังเขป ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย บทความมีขนาดกะทัดรัดจบสมบูรณ์ในตัวเอง มีภาพประกอบเป็นจำนวนมาก สารานุกรมสำหรับเยาวชนมีทั้งสารานุกรมทั่วไปและสารานุกรมเฉพาะวิชา 
                  2.2 สารานุกรมสำหรับผู้ใหญ่ (Encyclopedias for Adult) 
                  สารานุกรมสำหรับผู้ใหญ่ คือ สารานุกรมที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ให้ข้อมูลที่ละเอียดและลึกซึ้งกว่าสารานุกรมสำหรับเยาวชน ใช้ภาษาที่ยากและเป็นวิชาการ บทความมักจะมีขนาดยาวเพื่อครอบคลุมเนื้อหาวิชาอย่างกว้างขวาง สารานุกรมประเภทนี้มีทั้งสารานุกรมทั่วไป และสารานุกรมเฉพาะวิชา

          3. การแบ่งประเภทของสารานุกรมตามจำนวนเล่ม       
          การแบ่งสารานุกรมในลักษณะนี้สามารถ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท  คือ สารานุกรมหลายเล่มจบ และสารานุกรมเล่มเดียวจบ 
                  3.1 สารานุกรมหลายเล่มจบ (Multi-Volume Works)
                  สารานุกรมประเภทนี้บางครั้งนิยมเรียกว่า สารานุกรมประเภทชุด (Set) เป็นสารานุกรมที่มีทั้งประเภทสารานุกรมทั่วไปและสารานุกรมเฉพาะวิชา ครอบคลุมทั้งสารานุกรมสำหรับผู้ใหญ่และสารานุกรมสำหรับเยาวชน
                  3.2 สารานุกรมเล่มเดียวจบ (Single- Volume Encyclopedias) 
                  สารานุกรมเล่มเดียวจบเป็นสารานุกรมที่ให้ข้อเท็จจริงอย่างย่อๆ บทความมีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับใช้ตอบคำถามที่ต้องการคำตอบทันทีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด   บทความมักจะจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรแบบพจนานุกรม ไม่มีดรรชนีสำหรับค้นเรื่อง ในสารานุกรมเล่มเดียวจบจะมีบทความโดยเฉลี่ยประมาณ 15,000 ถึง 25,000 บทความ


สารานุกรม, สารานุกรม หมายถึง, สารานุกรม คือ, สารานุกรม ความหมาย, สารานุกรม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu