ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

องค์กรอาชญากรรม, องค์กรอาชญากรรม หมายถึง, องค์กรอาชญากรรม คือ, องค์กรอาชญากรรม ความหมาย, องค์กรอาชญากรรม คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
องค์กรอาชญากรรม

องค์กรอาชญากรรม(Organized Crime)  คือ  กลุ่มบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่สามคนขึ้นไป ที่รวมตัวหรือประสานการดำเนินงานระหว่างกันในรูปแบบต่างๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อหรือกระทำความผิดร้ายแรงฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐาน  หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงิน  ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใด  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม มีโครงสร้างของการดำเนินงานที่สลับซับซ้อนโดยมีการติดต่อประสานงาน และกิจกรรมที่สำคัญขององค์กรอาชญากรรม คือ การสนองความต้องการสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย  เช่น การพนัน  การค้าประเวณี  การค้ายาเสพติด  ฯลฯ  โดยมีลูกค้าสำคัญ คือ ประชาชนทั่วไป  องค์กรอาชญากรรมมักขยายตัวเข้าไปเกี่ยวข้องและควบคุมธุรกิจที่ถูกกฎหมาย  เข้าไปแทรกแซงในการดำเนินธุรกิจเหล่านั้นด้วยการผูกขาด  การเลี่ยงภาษี  การข่มขู่  การก่อการร้าย  การปั่นหุ้น  ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้จำนวนมหาศาล  หากการดำเนินการดังกล่าวถูกขัดขวางโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  องค์กรอาชญากรรมจะมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมาย  หรือจ้างวานฆ่าบุคคลที่องค์กรอาชญากรรมไม่พึงประสงค์  รวมไปถึงการนำเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาลงทุนในธุรกิจที่ถูกกฎหมายเพื่อฟอกเงินเหล่านั้นให้เป็นเงินที่ถูกกฎหมายเพื่อนำกลับมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรอาชญากรรมต่อไป


องค์กรอาชญากรรม, องค์กรอาชญากรรม หมายถึง, องค์กรอาชญากรรม คือ, องค์กรอาชญากรรม ความหมาย, องค์กรอาชญากรรม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu