ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

จส. 100, จส. 100 หมายถึง, จส. 100 คือ, จส. 100 ความหมาย, จส. 100 คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 2
จส. 100

          ประวัติ
         
วิกฤติการณ์ทางการจราจรของกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งนำมาสู่ความสูญเสียทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงสภาพจิตใจของคนไทย ในปัจจุบัน ปัญหานี้เป็นปัญหาที่รัฐบาลหลายสมัยได้พยายามหาทางแก้ไข แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง 
          กองทัพบกได้เล็งเห็นถึงปัญหาใหญ่นี้ และตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นทั้งแก่คนไทยเอง และกระทบถึงปัญหาระหว่างประเทศ เช่น การลงทุนระหว่างประเทศ ธุรกิจการท่องเที่ยว และภาพพจน์ของประเทศไทย กองทัพบกจึงได้มอบสถานีวิทยุแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมการทหารสื่อสารกองทัพบก ให้กับบริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการผลิตรายการวิทยุเพื่อเป็นสื่อในการบรรเทาการจราจร 
          วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2534 สถานีวิทยุจราจรที่ใช้ชื่อว่า สถานีวิทยุ จส.100 "วิทยุข่าวสารและการจราจร" จึงได้เกิดขึ้น ภายใต้คำขวัญซึ่งถือเป็นหัวใจของคนทำงานทุกคนว่า "ด้วยใจเพื่อสังคม"
          
         
เบอร์โทรศัพท์ สำหรับการติดต่อ : 
จส.100 : โทร. 1137 และ แฟกซ์ : 0-2711-9159

ลักษณะของรายการ

รายการแต่ละวันสามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วงใหญ่ คือ

          ในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นมาก : รูปแบบรายการจะเน้นการรายงานข่าวจราจร และข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน เพื่อบรรเทาความคับคั่งของยวดยาน ในบริเวณที่มีการจราจรติดขัดมาก โดยจะรายงานถึงสภาพการจราจรบนถนนสายต่างๆ รายงานอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้น และบอกถึงสาเหตุของปัญหาจราจร เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถตัดสินใจ ในการเลือกใช้เส้นทางในการเดินทางได้ถูกต้อง

          ในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น : จะเป็นการรายงานสภาพการจราจร สลับกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถร้องเรียนปัญหาต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ระบายความอึดอัด และสอบถามข้อข้องใจที่มีกับหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาสาธารณะ และประกอบด้วยรายการต่างๆ ในลักษณะสร้างสรรค์ที่จะให้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม

          ในช่วงที่การจราจรไม่หนาแน่น : แต่เป็นช่วงที่มักเกิดอุบัติเหตุมาก อันเนื่องมาจากความประมาท และเป็นช่วงที่ประชาชนบนท้องถนน เหนื่อยล้าจากการปฏิบัติภาระกิจประจำวัน เช่น ในยามวิกาล ทาง "บริษัท แปซิฟิค คอปอร์เรชั่น จำกัด" จัดให้เป็นช่วงสนทนาเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนโทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเป็นที่สนใจ หรือเป็นปัญหาสังคมในขณะนั้น ทั้งนี้เป็นการระดมความคิดจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถจากหลากหลายอาชีพ รวมทั้งเป็นการเปิดมุมมองให้กว้างขึ้น ซึ่งอาจเป็นแนวทางที่ทางหน่วยงานราชการจะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนต่อไป ในขณะที่ตัวประชาชนเองก็มีความรู้สึกภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคม

          ทุกต้นชั่วโมงจะมีการเสนอข่าวจาก "ศูนย์ข่าวแปซิฟิค" ซึ่งจะเป็นการรายงานสถานการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื้อหาของข่าวจะเป็นแนวทางเดียวกับที่มีการนำเสนอจากสื่ออื่นๆ จะแตกต่างบ้างก็ไม่มากนัก สำหรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น หรือมีเหตุการณ์ที่ประชาชนกำลังสนใจติดตามอย่างมาก ก็จะมีรายงานแทรกในทันทีที่ได้รับข่าวสารนั้นมาในทุกช่วงของรายการ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบความเคลื่อนไหวของข่าวสารตลอดเวลา และอย่างรวดเร็วแหล่งข่าวของสถานี

ประกอบด้วย

          ศูนย์ข่าวจราจร : จะมี เจ้าหน้าที่ตรวจจราจร , อาสาสมัคร ,และผู้สื่อข่าวของ "จส.100"ประจำแต่ละจุด ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น , ซึ่งมักติดขัดในช่วงเช้า และช่วงเย็น

          ผู้สื่อข่าว จส.100 : จะติดตามข่าวสารที่น่าสนใจ หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์เฉพาะหน้า ทีมข่าว "จส.100" จะออกติดตามข่าวสารโดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะใน กรณีมีข่าวเร่งด่วน เพราะรถจักรยานยนต์ สามารถเข้าไปได้ทั่วถึง และรวดเร็วมากทางภาคพื้นดิน

          ผู้สื่อข่าวอิสระ : ผู้ที่รายงานเหตุการณ์ที่พบเห็นตามท้องถนน ซึ่งอาจมาจากผู้ฟัง ทั่วไป หรือสมาชิกของ "จส.100" เวลาในการกระจายเสียงของสถานี ในระยะเริ่มแรก "จส.100" กระจายเสียงตั้งแต่ 06.00 - 24.00 น. ต่อมาเพื่อให้การทำงานสามารถควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้น และปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเนื่องทันท่วงที "จส.100" จึงเปิดดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการจนถึงปัจจุบัน


จส. 100, จส. 100 หมายถึง, จส. 100 คือ, จส. 100 ความหมาย, จส. 100 คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu