ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน, พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน หมายถึง, พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน คือ, พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ความหมาย, พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน

          เกิดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 2489 ผู้บัญชาการทหารบก และเป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในเหตุการณ์รัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครองของรัฐบาลรักษาการ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในวันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549

          พลเอกสนธิ เป็นบุตรของ พันเอกสนั่น บุญยรัตกลิน เติบโตในครอบครัวมุสลิม ในจังหวัดปทุมธานี นับถือศาสนาอิสลาม นิกายชีอะห์ ต้นตระกูล เฉกอะหมัด หรือ เจ้าพระยาบวรราชนายก ขุนนางเชื้อสายเปอร์เซีย ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี และ สมุหนายกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ลูกหลานบางส่วนของเฉก อาหมัด เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ เช่น ตระกูลบุนนาค ตระกูลจุฬารัตน์

การศึกษา
          ศึกษาในระดับประถมและมัธยมที่ โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ และศึกษาต่อที่ โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6 และศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เหล่าทหารราบ รุ่นที่ 17 และได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง และวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักร (รุ่นที่ 42) และได้ศึกษาหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ได้แก่
          - พุทธศักราช 2511 หลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรจู่โจม โรงเรียนศูนย์การทหารราบ
          - พุทธศักราช 2511 หลักสูตรชั้นนายร้อยทหารราบ หลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด โรงเรียนศูนย์การทหารช่าง
          - พุทธศักราช 2512 หลักสูตรผู้บังคับหมวดช่างโยธาและกระสุน โรงเรียนศูนย์การทหารราบ
          - พุทธศักราช 2516 หลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนยุทธศึกษาทหารบก
          - พุทธศักราช 2519 หลักสูตรลาดตระเวนระยะไกล โรงเรียนศูนย์การทหารราบ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
          - พุทธศักราช 2522 หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 57
          - พุทธศักราช 2542 ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
          - พุทธศักราช 2542 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42

การรับราชการ
          - เริ่มรับราชการครั้งแรกใน ตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
          - พุทธศักราช 2526 ผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 (ผบ.รพศ.1 พัน.2)
          - พุทธศักราช 2533 ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 (ผบ.รพศ.1)
          - พุทธศักราช 2542 ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ผบ.พล.รพศ.1)
          - พุทธศักราช 2545 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ผบ.นสศ.)
          - พุทธศักราช 2547 ผู้ช่วยผู้บัญชาการกงทัพบก (ผช.ผบ.ทบ.)
          - พุทธศักราช 2548 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประเภทบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน
          - พุทธศักราช 2519 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
          - พุทธศักราช 2527 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
          - พุทธศักราช 2532 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
          - พุทธศักราช 2534 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช)
          - พุทธศักราช 2538 ประถมาภรณ์มงกุฎไทยท (ป.ม.)
          - พุทธศักราช 2542 ประถมภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ประเภทเหรียญราชอิสริยาภรณ์ บำเหน็จกล้าหาญ
          - พุทธศักราช 2513 เหรียญกล้าหาญสหรัฐ ฯ ACM" V "
          - พุทธศักราช 2515 เหรียญชัยสมรภูมิ(วน.)ประดับเปลวระเบิด
          - พุทธศักราช 2516 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 (ส.ช.)
ประเภทเหรียญราชอิสริยาภรณ์ บำเหน็จราชการ
          - พุทธศักราช 2525 เหรียญราชการชายแดน (ช.ด.)
          - พุทธศักราช 2532 เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.)

ราชการพิเศษ
          - พุทธศักราช 2512 ปราบปรามคอมมิวนิสต์
          - พุทธศักราช 2513 ราชการสงครามประเทศเวียดนาม
          - พุทธศักราช 2522 ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศ
          - พุทธศักราช 2523 ปฏิบัติราชการพิเศษหน่วยผสมพตท.12
          - พุทธศักราช 2525-2526 ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศ
          - พุทธศักราช 2527-2530 ปฏิบัติราชการพิเศษ โครงการ 506 (นปพ.838)
          - พุทธศักราช 2531-2533 ปฏิบัติราชการพิเศษ โครงการ 824
          - พุทธศักราช 2534-2537 ปฏิบัติราชการพิเศษ โครงการ 506
          - พุทธศักราช 2538-2545 ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศ         


พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน, พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน หมายถึง, พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน คือ, พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ความหมาย, พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu