ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ทุนฟุลไบรท์, ทุนฟุลไบรท์ หมายถึง, ทุนฟุลไบรท์ คือ, ทุนฟุลไบรท์ ความหมาย, ทุนฟุลไบรท์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ทุนฟุลไบรท์

    “ฟุลไบรท์” นั้น มาจากชื่อของท่านวุฒิสมาชิก เจ วิลเลียม ฟุลไบรท์ (พ.ศ. 2448 - 2538)  ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ท่านวุฒิสมาชิกฟุลไบรท์เติบโตและได้รับการศึกษาในรัฐอาร์คันซอส์ ผู้ซึ่งไม่เคยได้มีโอกาสเห็นเมืองใหญ่ๆของประเทศ ก่อนที่จะได้รับทุน Rhodes Scholarship ในปี 2468 เพื่อไปศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ ประสบการณ์ในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด 3 ปี และการเดินทางไปในยุโรปทำให้วุฒิสมาชิกฟุลไบรท์ เชื่อมั่นถึงความสำคัญของการมองโลกจากมุมมองของคนนานาประเทศ จากความฝังใจในเรื่องนี้นี่เอง 
    เมื่อเป็นวุฒิสมาชิกของ พรรคเดโมแครต ของรัฐอาร์คันซอส์ในสมัยแรก ท่านจึงได้ผลักดันกฎหมายให้มีการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยน โดยอาศัยงบที่ได้จากการขายอุปกรณ์ที่เหลืออยู่ของสหรัฐอเมริกาที่มีอยู่ในประเทศต่าง ๆ หลังสงครามโลกครั้งที่สอง กฎหมายดังกล่าวลงนามโดยประธานาธิบดีทรูแมน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2489 หลังจากนั้นได้มีกฎหมายฉบับหลังสุดของโครงการแลกเปลี่ยนฟุลไบรท์ ภายใต้พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม ปี 2504 ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามของ Fulbright - Hays Act 
    นอกจากทุน เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก แล้ว ฟุลไบรท์เปิดโอกาสให้ผู้อยู่ในแวดวงวิชาการและในภาคเอกชนด้วยทุนที่ค่อนข้างหลากหลาย นอกจากทุนศึกษาต่อแล้ว ยังมีทุนอบรม ดูงาน เช่น ทุน Hubert H. Humphrey ซึ่งเป็นทุนที่ไม่ใช่เพื่อทำปริญญา ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรระดับกลางขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนรับทุนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในบางวิชา และศึกษาดูงานอย่างเข้มข้นในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุน    มีทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก การวิจัยร่วมในเรื่องที่กำหนด การสอนหรือพัฒนาหลักสูตรในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอเมริกันศึกษา เป็นต้นฟุลไบรท์และประเทศไทย

      ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในบรรดา 50 กว่าประเทศทั่วโลก ที่มีความร่วมมือในลักษณะการร่วมรับค่าใช้จ่ายในการให้ทุนฟุลไบรท์ โดยได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2493 ซึ่งแสดงถึง “ความเป็นคู่ความร่วมมือของสองชาติ” (Binationalism) ทุกปีรัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลไทยจึงได้มีการอุดหนุนงบประมาณเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ให้งบประมาณแก่มูลนิธิฯ ทุกปี จนปัจจุบันให้งบสนับสนุนจำนวนประมาณ 745,000 เหรียญสหรัฐต่อปี รัฐบาลไทยสมทบค่าใช้จ่ายในรูปของเงินสนับสนุนจำนวน 2 ล้านบาทให้มูลนิธิฯ เมื่อ พ.ศ.2532 และเพิ่มเป็น 5 ล้านบาท ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังให้เงินเพื่อซื้อสำนักงานที่ตั้งของมูลนิธิฯ ในปัจจุบัน จำนวน 3 ล้านบาท และให้งบในรูปแบบอื่น ๆ ผ่านหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในรูปของเงิน และไม่ใช่เงิน เช่น งบสมทบค่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบิน ที่พัก เป็นต้น

      จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้ให้ทุนแก่ชาวไทย เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก   ไปสอน วิจัย และอบรมดูงาน รวมกว่า 1,400 ทุน และมีชาวอเมริกันได้รับทุนมากกว่า 400 ทุน    ศิษย์เก่าฟุลไบรท์หลาย ๆ ท่านของไทย ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ มากมาย ทั้งในแวดวงการศึกษา หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน เช่น นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล อดีตรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย ดร. อาชว์ เตาลานนท์ ประธานหอการค้าไทย ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์ นักการศึกษา และนายจักรภพ เพ็ญแข โฆษกรัฐบาล เป็นต้น


ทุนฟุลไบรท์, ทุนฟุลไบรท์ หมายถึง, ทุนฟุลไบรท์ คือ, ทุนฟุลไบรท์ ความหมาย, ทุนฟุลไบรท์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu