ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สุริยุปราคาวงแหวน 21 พฤษภาคม 2555, สุริยุปราคาวงแหวน 21 พฤษภาคม 2555 หมายถึง, สุริยุปราคาวงแหวน 21 พฤษภาคม 2555 คือ, สุริยุปราคาวงแหวน 21 พฤษภาคม 2555 ความหมาย, สุริยุปราคาวงแหวน 21 พฤษภาคม 2555 คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
สุริยุปราคาวงแหวน 21 พฤษภาคม 2555

       เช้าวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 จะเกิดอุปราคาครั้งแรกของปี เป็นสุริยุปราคาวงแหวนที่เกิดขึ้นหลังจากดวงจันทร์เพิ่งจะผ่านตำแหน่งไกลโลกที่สุดมาเมื่อ 2 วันก่อนหน้านั้น เส้นทางคราสวงแหวนผ่านพื้นที่บางส่วนของประเทศจีน ญี่ปุ่น ทางเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก และสหรัฐอเมริกา 
       ประเทศไทยสามารถสังเกตสุริยุปราคาครั้งนี้ได้ โดยเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วนในหลายพื้นที่ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก โดยเกิดสุริยุปราคาขณะดวงอาทิตย์ขึ้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นดวงอาทิตย์แหว่งมากที่สุดและนานกว่าภาคอื่น ๆ
ตาราง
ขั้นตอนการเกิดสุริยุปราคา 21 พฤษภาคม 2555 สถานที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น สิ้นสุดสุริยุปราคา เวลา ขนาดของ
สุริยุปราคา พื้นที่ เวลา ม.ย. มุมเงย กรุงเทพมหานคร 05:53 0.212 11.1% 06:06 145° 3.1° กาญจนบุรี 05:56 0.168 7.9% 06:07 146° 2.5° กาฬสินธุ์ 05:36 0.488 37.0% 06:09 146° 7.1° กำแพงเพชร 05:52 0.266 15.4% 06:10 147° 3.8° ขอนแก่น 05:39 0.451 33.1% 06:09 146° 6.5° จันทบุรี 05:48 0.254 14.5% 06:05 144° 3.7° ฉะเชิงเทรา 05:50 0.241 13.4% 06:06 145° 3.5° ชลบุรี 05:51 0.222 11.9% 06:06 145° 3.2° ชัยนาท 05:52 0.249 14.0% 06:08 146° 3.6° ชัยภูมิ 05:43 0.380 25.9% 06:08 146° 5.5° ชุมพร 06:03 0.008 0.1% 06:03 144° 0.4° เชียงราย 05:45 0.424 30.3% 06:13 149° 5.9° เชียงใหม่ 05:51 0.330 21.2% 06:12 149° 4.6° ตราด 05:47 0.258 14.8% 06:04 144° 3.8° ตาก 05:53 0.261 15.1% 06:10 148° 3.7° นครนายก 05:49 0.269 15.7% 06:07 146° 3.9° นครปฐม 05:54 0.189 9.4% 06:07 146° 2.7° นครพนม 05:30 0.601 49.3% 06:10 146° 8.7° นครราชสีมา 05:44 0.350 23.0% 06:07 146° 5.1° นครสวรรค์ 05:51 0.268 15.7% 06:09 147° 3.8° นนทบุรี 05:53 0.213 11.2% 06:07 146° 3.1° น่าน 05:43 0.433 31.2% 06:12 148° 6.1° บึงกาฬ 05:33 0.578 46.9% 06:11 147° 8.3° บุรีรัมย์ 05:40 0.406 28.5% 06:07 146° 5.9° ปทุมธานี 05:52 0.224 12.0% 06:07 146° 3.2° ประจวบคีรีขันธ์ 05:58 0.094 3.4% 06:05 144° 1.5° ปราจีนบุรี 05:49 0.271 15.9% 06:06 145° 3.9° พระนครศรีอยุธยา 05:51 0.238 13.2% 06:07 146° 3.4° พะเยา 05:46 0.399 27.8% 06:12 149° 5.6° พิจิตร 05:49 0.313 19.6% 06:09 147° 4.4° พิษณุโลก 05:49 0.323 20.5% 06:10 147° 4.6° เพชรบุรี 05:56 0.154 7.0% 06:06 145° 2.3° เพชรบูรณ์ 05:46 0.355 23.5% 06:09 147° 5.1° แพร่ 05:47 0.370 25.0% 06:11 148° 5.2° มหาสารคาม 05:38 0.467 34.7% 06:08 146° 6.8° มุกดาหาร 05:31 0.559 44.7% 06:09 146° 8.2° แม่ฮ่องสอน 05:54 0.290 17.5% 06:13 149° 4.0° ยโสธร 05:35 0.497 37.9% 06:08 146° 7.3° ร้อยเอ็ด 05:36 0.481 36.2% 06:08 146° 7.0° ระยอง 05:51 0.210 10.9% 06:05 145° 3.1° ราชบุรี 05:56 0.163 7.6% 06:06 146° 2.4° ลพบุรี 05:50 0.260 15.0% 06:07 146° 3.7° ลำปาง 05:49 0.341 22.2% 06:11 148° 4.8° ลำพูน 05:51 0.324 20.6% 06:12 148° 4.5° เลย 05:42 0.433 31.2% 06:10 147° 6.1° ศรีสะเกษ 05:35 0.477 35.8% 06:07 145° 7.0° สกลนคร 05:33 0.555 44.3% 06:09 146° 8.0° สมุทรปราการ 05:52 0.210 11.0% 06:06 145° 3.1° สมุทรสงคราม 05:55 0.169 8.0% 06:06 145° 2.5° สมุทรสาคร 05:54 0.190 9.5% 06:06 145° 2.8° สระแก้ว 05:46 0.300 18.4% 06:06 145° 4.4° สระบุรี 05:50 0.266 15.5% 06:07 146° 3.8° สิงห์บุรี 05:51 0.252 14.3% 06:08 146° 3.6° สุโขทัย 05:50 0.306 19.0% 06:10 147° 4.3° สุพรรณบุรี 05:53 0.219 11.6% 06:07 146° 3.2° สุรินทร์ 05:39 0.421 30.0% 06:07 145° 6.2° หนองคาย 05:37 0.507 39.0% 06:10 147° 7.2° หนองบัวลำภู 05:39 0.459 33.9% 06:10 147° 6.6° อ่างทอง 05:51 0.242 13.5% 06:07 146° 3.5° อำนาจเจริญ 05:33 0.525 41.0% 06:08 146° 7.7° อุดรธานี 05:38 0.490 37.2% 06:10 147° 7.0° อุตรดิตถ์ 05:48 0.347 22.8% 06:11 148° 4.9° อุทัยธานี 05:52 0.252 14.3% 06:08 147° 3.6° อุบลราชธานี 05:33 0.511 39.4% 06:07 145° 7.5°
หมายเหตุ
  • ขนาดของสุริยุปราคา หมายถึงสัดส่วนที่ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ วัดตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ ยิ่งมีค่ามากแสดงว่าดวงอาทิตย์ยิ่งแหว่งเว้ามาก (0.5 หมายถึงดวงอาทิตย์ถูกบังครึ่งดวง เป็นต้น)
  • พื้นที่ คือ พื้นที่วงกลมของดวงอาทิตย์ในส่วนที่ถูกดวงจันทร์บัง
  • มุมเงย คือ มุมที่วัดจากขอบฟ้า ขึ้นไปหาตำแหน่งดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า
  • ม.ย. ย่อจาก มุมจุดยอด (vertex angle : V.A.) คือ มุมที่วัดจากด้านบนสุดของดวงอาทิตย์ กวาดทวนเข็มนาฬิกาไปทางซ้ายมือที่ 90° ด้านล่างที่ 180° และขวามือที่ 270° ใช้บอกตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์แหว่งโดยเทียบกับทิศทางไปยังจุดเหนือศีรษะของผู้สังเกต
  • ทุกจังหวัดในตารางจะเห็นดวงอาทิตย์แหว่งมากที่สุดขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
  • เมฆหมอกใกล้ขอบฟ้าอาจบดบังดวงอาทิตย์ขณะขึ้นมาอยู่เหนือขอบฟ้าแล้ว จึงเริ่มเห็นดวงอาทิตย์ช้ากว่าเวลาที่ระบุ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม
  • โดยปกติ การระบุเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจะหมายถึงเวลาที่ขอบด้านบนของดวงอาทิตย์แตะขอบฟ้า แต่ในตารางนี้ใช้เวลาเมื่อขอบด้านล่างของดวงอาทิตย์แตะขอบฟ้า (ดวงอาทิตย์ขึ้นมาอยู่เหนือขอบฟ้าทั้งดวง)
  • คำนวณสำหรับอำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด
แหล่งที่มา : https://www.darasart.info/wiki/สุริยุปราคาวงแหวน_21_พฤษภาคม_2555

สุริยุปราคาวงแหวน 21 พฤษภาคม 2555, สุริยุปราคาวงแหวน 21 พฤษภาคม 2555 หมายถึง, สุริยุปราคาวงแหวน 21 พฤษภาคม 2555 คือ, สุริยุปราคาวงแหวน 21 พฤษภาคม 2555 ความหมาย, สุริยุปราคาวงแหวน 21 พฤษภาคม 2555 คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu