ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ความสำคัญของเฟิร์นในป่าเมืองไทย, ความสำคัญของเฟิร์นในป่าเมืองไทย หมายถึง, ความสำคัญของเฟิร์นในป่าเมืองไทย คือ, ความสำคัญของเฟิร์นในป่าเมืองไทย ความหมาย, ความสำคัญของเฟิร์นในป่าเมืองไทย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
ความสำคัญของเฟิร์นในป่าเมืองไทย

          อาจกล่าวได้ว่า เฟิร์นเป็นดัชนีของความสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติ ป่าที่ไม่มีเฟิร์นขึ้นอยู่เลย แสดงว่าเป็นป่าเสื่อมโทรม เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของป่า ทำให้ไม่เหมาะสมต่อการเจริญของเฟิร์น คุณค่าของการที่มีเฟิร์นขึ้นอยู่ในป่าธรรมชาติไม่สามารถจะประเมินออกมาเป็นตัวเลขได้ นอกเหนือจากการเป็นผู้ผลิตที่สำคัญในสายใยอาหารแล้ว เฟิร์นยังผลิตก๊าซออกซิเจนร่วมกับพืชสีเขียวชนิดอื่นๆ นอกจากนี้บริเวณป่าดิบเขาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร จะมีเฟิร์นหลากหลายชนิดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นปะปนกับพืชกลุ่มอื่นๆ เช่น มอส ลิเวอร์เวิร์ต ตีนตุ๊กแก สร้อยนางกรอง ช้องนางคลี่ และพืชจำพวกไม้ดอกนานาชนิด เฟิร์นทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชอิงอาศัยซึ่งเกาะตามไม้ต้น เฟิร์นที่ขึ้นอยู่บนลานหิน หรือเฟิร์นที่ขึ้นตามพื้นดิน จะช่วยดูดซับความชื้นในอากาศ ไอน้ำจากหมอกและน้ำฝน โดยราก ต้น และใบ แล้วค่อยๆปล่อยลงสู่พื้นดินซึ่งจะซึมซับและปล่อยลงมาบริเวณที่ต่ำกว่าตามลำดับ แล้วไหลลงในลำธารสายเล็กๆ จากลำธารสายเล็กๆ จะรวมกันเป็นลำธารสายใหญ่ เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญในภาคต่างๆ ของประเทศ 
          บริเวณที่ลาดชันของภูเขาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การตัดถนน การถางป่า บริเวณนี้มักจะมีเฟิร์นที่ชอบขึ้นกลางแจ้ง เช่น โชน หรือ กูดปี้ด กูดดอย กูดเกี๊ยะ หรือพืชกลุ่มใกล้เคียง กับเฟิร์น เช่น สามร้อยยอด (Lycopodiumcernuum) ขึ้นปกคลุม พืชเหล่านี้มีรากจำนวนมากที่ช่วยยึดดิน ป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดี
           ปัจจุบัน คนเราได้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติ ซึ่งมีความสำคัญต่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ จึงพยายามที่จะใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นทำให้มีโอกาสที่จะพบเฟิร์นและพืชกลุ่มใกล้เคียงกับเฟิร์นมากขึ้น จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีเฟิร์นหลากหลายชนิดมาก เฟิร์นเป็นพืชกลุ่มหนึ่งในอาณาจักรพืชที่มีลักษณะเฉพาะ มีใบที่สวยงามมีความหลากหลายทั้งขนาดและรูปทรงมากกว่าพืชชนิดอื่นๆ การที่จะอนุรักษ์เฟิร์นให้คงอยู่ตลอดไป จำเป็นต้องอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของพืชกลุ่มนี้ ซึ่งได้แก่ ป่าธรรมชาติไว้ให้คงอยู่ตลอดไป

ดูเพิ่มเติมเรื่อง ผลิตผลป่าไม้ และ วัชพืช เล่ม ๓  การขยายพันธุ์พืช  และ พันธุ์ไม้ป่า เล่ม ๕

ความสำคัญของเฟิร์นในป่าเมืองไทย, ความสำคัญของเฟิร์นในป่าเมืองไทย หมายถึง, ความสำคัญของเฟิร์นในป่าเมืองไทย คือ, ความสำคัญของเฟิร์นในป่าเมืองไทย ความหมาย, ความสำคัญของเฟิร์นในป่าเมืองไทย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 23

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu