ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สุเมธ ตันติเวชกุล, สุเมธ ตันติเวชกุล หมายถึง, สุเมธ ตันติเวชกุล คือ, สุเมธ ตันติเวชกุล ความหมาย, สุเมธ ตันติเวชกุล คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
สุเมธ ตันติเวชกุล


ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นข้าราชบริพารที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด
     เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2482 ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของนาย อารีย์ ตันติเวชกุล อดีต ส.ส.จังหวัด นครราชสีมา 5 สมัย เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระมรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ท่านผู้หญิง ประสานสุข ตันติเวชกุล ต้นเครื่องพระกายาหารไทยในพระตำหนักจิตรดาโหฐาน สมรสกับคุณหญิง จินตนา ตันติเวชกุล อาจารย์ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การศึกษา
 - วชิราวุธวิทยาลัย
 - ระดับมัธยมและอนุปริญญา ที่ประเทศเวียตนามและประเทศลาว ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส
 - ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกรอบนอบ ประเทศฝรั่งเศส
 - ปริญญาโท-เอกทางรัฐศาสตร์ มหาวิยาลัยมองแปลลิเย (Université de Montpellier) ประเทศฝรั่งเศส
 - ประกาศนียบัตร การพัฒนาเศรษฐกิจ EDI ธนาคารโลก วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
 - ประกาศนียบัตร การวางแผนเศรษฐกิจ IIAP สถาบันบริหารระหว่างประเทศ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 28
 - วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 23

การทำงาน
 - พ.ศ. 2512 เข้าทำงานที่กองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - พ.ศ. 2523 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
 - พ.ศ. 2524-2542 เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
 - พ.ศ. 2537-2539 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)
 - พ.ศ. 2540-2542 กรรมการร่างกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 - พ.ศ. 2548-2554 นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
 - พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารทรัพยากรน้ำ(กยน.)และ คณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ(กนอช.)
 - ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

รางวัลเกียรติคุณ
 - รางวัลบุคคลตัวอย่างประจำปี 2537
 - รางวัลผู้บริหารราชการ ดีเด่น ประจำปี 2538
 - รางวัลบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 - รางวัลบุคคล ดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. 2541

หนังสือที่แต่ง
 - ใต้เบื้องพระยุคลบาท ,2543
 - หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท ,2549
 - ข้าแผ่นดินสอนลูก ,2549

แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/สุเมธ_ตันติเวชกุล


สุเมธ ตันติเวชกุล, สุเมธ ตันติเวชกุล หมายถึง, สุเมธ ตันติเวชกุล คือ, สุเมธ ตันติเวชกุล ความหมาย, สุเมธ ตันติเวชกุล คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu