ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ, การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง, การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ คือ, การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ความหมาย, การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

          สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ  ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบๆ  ตัวเรา จึงเป็นได้ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น

         คุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายถึง ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ  และสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพของประชาชนและความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ

         ภาวะมลพิษ หมายถึง สภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยมลพิษ (ได้แก่ ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่นๆ รวมทั้งกากตะกอน หรือสิ่งตกค้างที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือเป็นพิษภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน) ซึ่งทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน เป็นต้น

การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ, การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง, การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ คือ, การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ความหมาย, การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 21

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu