ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ความแตกต่างระหว่างการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, ความแตกต่างระหว่างการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง, ความแตกต่างระหว่างการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คือ, ความแตกต่างระหว่างการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ความหมาย, ความแตกต่างระหว่างการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ความแตกต่างระหว่างการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

     ในอดีตที่ผ่านมา เมื่อเรากล่าวถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เรามักจะนึกถึงการลงทุนในอาคารสำนักงาน บ้านเพื่อการอยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และที่ดินเปล่า เป็นต้น แต่ตั้งแต่ปี 2546 ที่ผ่านมา ก็ได้เกิดการลงทุนในรูปแบบใหม่ขึ้น คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งที่ผ่านมาการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ก็ได้รับความนิยมในประเทศไทยในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงอัตราเงินเฟ้อสูง และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ มาดูกันว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรงและการลงทุนผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีความแตกต่างกันอย่างไร
ตารางดังต่อไปนี้จะแสดงการเปรียบเทียบระหว่างการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรงและการลงทุนผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์


ปัจจัยที่ใช้พิจารณา การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลักษณะการลงทุน
  • เป็นการลงทุนในที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม หอพัก อาคารพาณิชย์ หรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยตรง
  • เป็นการลงทุนเพื่อหวังกำไรจากส่วนต่างของราคาที่สูงขึ้นของอสังหาริมทรัพย์ หรือเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อรับผลตอบแทนเป็นค่าเช่า
  • เป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่จะนำเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนไปซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอในรูปค่าเช่า โดยไม่ได้มุ่งเน้นกำไรจากส่วนต่างของราคาที่เพิ่มสูงขึ้นของอสังหาริมทรัพย์
จำนวนเงินที่ใช้ในการลงทุน
  • ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมหาศาลเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ลงทุนไม่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมหาศาลก็สามารถลงทุนได้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยที่ต้องการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
สภาพคล่องในการลงทุน
  • มีสภาพคล่องในการลงทุนต่ำ เนื่องจากการซื้อขายต้องใช้เงินเป็นจำนวนมหาศาล ทำให้มีการซื้อขาย โอนเปลี่ยนมือกันน้อย
  • ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สามารถซื้อขายโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีเป็นหน่วยลงทุนของกอง 1)
ผลตอบแทน
  • ส่วนต่างของราคาอสังหาริมทรัพย์ (Capital Gain) ที่เพิ่มสูงขึ้นและค่าเช่า
  • เงินปันผลและส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้น (Capital Gain)


     จากประเด็นต่างๆที่ได้กล่าวในข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดในเรื่องของทุนทรัพย์ ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เองโดยตรง หรือสภาพคล่องในการลงทุน ทำให้ผู้ลงทุนโดยตรงในอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงในการลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จึงถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนที่น่าสนใจของนักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในระยะยาวและต้องการผลตอบแทนที่มีความมั่นคงและมีความผันผวนของราคาที่ค่อนข้างน้อย


โดย คุณวีระชาติ ชุตินันท์วโรดม

ที่มา TSI Investment Wiki

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
     https://www.tsi-thailand.org/
     https://www.set.or.th/


ความแตกต่างระหว่างการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, ความแตกต่างระหว่างการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง, ความแตกต่างระหว่างการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คือ, ความแตกต่างระหว่างการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ความหมาย, ความแตกต่างระหว่างการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu