ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วันทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ, วันทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ หมายถึง, วันทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ คือ, วันทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ ความหมาย, วันทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
วันทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ

วันทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ (National Forest Conservation Day)

ความเป็นมาของวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

                นับย้อนเหตุการณ์อุทกภัยอันร้ายแรงที่เกิดขึ้นทางภาคใต้เมื่อปลายปี พ.ศ.2531 เพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้สูญเสียทรัพย์สินและชีวิตจำนวนมาก จากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราช บัญญัติพุทธศักราช 2498 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2532 และคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2532 เรื่องการให้สัมปทานสิ้นสุดลงดังนั้นการจัดวางโครงการทำไม้ทั่วประเทศต้อง ยุติลงทุกโครงการและพื้นที่ เพื่อต้องการอนุรักษ์ป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจำกัดมิให้ถูกทำลายต่อไปพร้อมทั้ง ได้กำหนดให้ช่วงปี 2532-2535 เป็น "ปีแห่งการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ" และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 กำหนดให้ วันที่ 14 มกราคม ของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ประชาชนในชาติได้ระลึกถึงผลเสียที่ เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งทำให้ประชาชนจำนวน มากต้องสูญเสียชีวิต
     2. เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงความสำคัญของงานด้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติคือการที่รัฐบาลได้ สั่ง ยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทยไปเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2532

ที่มา https://www.thaienv.com/th/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=4&year=2008&month=1&day=14&Itemid=1


วันทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ, วันทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ หมายถึง, วันทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ คือ, วันทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ ความหมาย, วันทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu