ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สุชาติ ธาดาธำรงเวช, สุชาติ ธาดาธำรงเวช หมายถึง, สุชาติ ธาดาธำรงเวช คือ, สุชาติ ธาดาธำรงเวช ความหมาย, สุชาติ ธาดาธำรงเวช คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
สุชาติ  ธาดาธำรงเวช


ประวัตินักการเมือง รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ธาดาธำรงเวช หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

        นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช หัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ใน คณะรัฐมนตรีคณะที่ 57 ของไทย อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ทำงานอยู่กับบ้าน ผ่าน net 100% รายได้ 5 หมื่น บ/ด ขั้นต่ำ ขอย้ำว่าขั้นต่ำ สมัครที่ https://offto.net/wealthy_d07d/

        นายสุชาติ เกิดวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2495 จบการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ The London School of Economics and Political Science สหราชอาณาจักร ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ ประเทศแคนาดา ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

ประวัติการศึกษา :
- พ.ศ. 2534 ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- พ.ศ. 2526 Ph.D. in Economics, McMaster University, Canada
- พ.ศ. 2522 M.Sc. in Economics, The London School of Economics and Political Science, United Kingdom
- พ.ศ. 2518 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน :
-  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
-  กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
-  กรรมการการประปานครหลวง
-  กรรมการธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
-  กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
-  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-  ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรมวุฒิสภา
-  ที่ปรึกษาและผู้ชำนาญการด้านเศรษฐกิจการเกษตร คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา
-  ผู้ชำนาญการคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
-  ที่ปรึกษาคณะกรรมการธุรกิจการเงิน และการลงทุน หอการค้าไทย
-  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-  ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) และองค์การ OECF (The Overseas Economics Cooperation Fund) แห่งประเทศญี่ปุ่น
-  Economist, The World Bank
-  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-  ที่ปรึกษานโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
-  กรรมการนโยบายข้าว (กนข.)
-  กรรมการและกรรมการตรวจสอบธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
-  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด
-  ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
-  กรรมการปิโตรเลียม
-  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร์
-  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอกรับเบอร์
-  กรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ (ศสปป.)

ข้อมูลจาก :
https://www.nidambe11.net/person/biography/suchart_thada-thamrongvech.htm
https://news.sanook.com/politic/politic_294289.php


สุชาติ ธาดาธำรงเวช, สุชาติ ธาดาธำรงเวช หมายถึง, สุชาติ ธาดาธำรงเวช คือ, สุชาติ ธาดาธำรงเวช ความหมาย, สุชาติ ธาดาธำรงเวช คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu