ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การแต่งทรงต้นและการตัดแต่งกิ่ง, การแต่งทรงต้นและการตัดแต่งกิ่ง หมายถึง, การแต่งทรงต้นและการตัดแต่งกิ่ง คือ, การแต่งทรงต้นและการตัดแต่งกิ่ง ความหมาย, การแต่งทรงต้นและการตัดแต่งกิ่ง คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การแต่งทรงต้นและการตัดแต่งกิ่ง

          การทำสวนผลไม้  เพื่อให้ได้รับความสำเร็จนั้น  นอกจากจะขึ้นอยู่กับการเลือกชนิดและพันธุ์ไม้ที่ดีมาปลูกแล้ว  ยังขึ้นอยู่กับการปฏิบัติในสวนและการดูแลรักษาอื่นๆ การตัดแต่งเป็นวิธีปฏิบัติในสวนผลไม้อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ในระยะแรกๆของการปลูกไม้ผลมีความจำเป็นต้องดัดแปลงหรือบังคับให้ต้นไม้มีรูปร่าง และลักษณะตามที่ต้องการเพื่อไม่ให้เกะกะในการปฏิบัติงานสวนและเกิดผลดีในการออกดอกติดผลในเวลาต่อไป  การตัดแต่งเพื่อให้ต้นไม้มีรูปทรงตามต้องการนี้เรียกว่า  "การแต่งทรงต้น" (training)  ซึ่งปกติจะทำในระยะ ๒-๓ ปีแรกขณะที่ต้นไม้ยังมีขนาดเล็กและอายุยังน้อยอยู่พอต้นไม้โตขึ้นจนสามารถให้ดอกผลได้แล้ว จำเป็นจะต้องตัดกิ่งของพืชออกบ้างเพื่อให้ส่วนที่เหลือทำหน้าที่ในการให้ประโยชน์เต็มที่  การปฏิบัติเช่นกรณีหลังนี้  เรียกว่า "การตัดแต่งกิ่ง" (pruning)
          ต้นไม้ผลในบ้านเราส่วนมาก  เป็นพวกที่ไม่ผลัดใบ (evergreen)  การพักตัวแทบจะไม่มี   ดังนั้นการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในบ้านเราส่วนมากจึงเป็นการตัดกิ่งที่ไม่ต้องการทิ้ง  เช่น  กิ่งแห้ง  กิ่งแก่ หรือกิ่งที่เป็นโรคเพื่อเป็นการถนอมอาหารของต้นไม้ไม่ให้เสียไปโดยไม่จำเป็น  การตัดแต่งกิ่งโดยทั่วไปทำกันระหว่างฤดูแล้งขณะที่การเจริญเติบโตของต้นไม้มีน้อย  หรืออยู่ในระยะพักตัว ไม้เมืองหนาวส่วนมากเป็นพวกผลัดใบ (deciduous)  การตัดแต่งกิ่งต้นไม้เมืองหนาวจึงควรทำในฤดูหนาวซึ่งเป็นระยะพักตัวของต้น  ในระหว่างพักตัวอยู่นี้  ในลำต้นจะมีอาหารสำรองไว้มากพอสมควร  พอถึงฤดูใบไม้ผลิจะมีการเจริญเติบโตอย่างมากมาย  การตัดแต่งกิ่งต้นไม้เมืองหนาวจึงจำเป็นมาก  เพราะนอกจากจะเป็นการลดจำนวนกิ่งอันจะช่วยป้องกันอันตรายจากความหนาวเย็นแล้ว  พอถึงฤดูใบไม้ผลิ ใบหรือดอกที่แตกออกมาก็จะมีอาหารอย่างเพียงพอ  และทำให้เกิดดอกมากขึ้นด้วย
          การตัดแต่งกิ่งอาจทำแต่เพียงเบาบาง คือตัดกิ่งก้านออกประมาณ ๕% หรือน้อยกว่า อีกแบบหนึ่งเป็นการตัดกิ่งออกมากๆ กล่าวคือ ตัดออกประมาณ ๑๕%  หรือมากกว่า ไม้ผลในบ้านเราส่วนมากควรตัดแต่งกิ่งแต่เพียงเบาบาง หรือเป็นการตัดแต่งประจำปี  ยกเว้นไม้ผลบางชนิด  เช่น  องุ่น   พุทรา เป็นต้น ชาวสวนควรทราบนิสัยการออกดอกติดผล  ของไม้ผลก่อนที่จะทำการตัดแต่งกิ่ง  พืชแต่ละชนิดอาจมีนิสัยในการออกดอกแตกต่างกันไป ไม้ผลบางชนิดออกดอกตามยอดกิ่ง  เช่น  มะม่วง  ลำไย  ลิ้นจี่  ส้ม และลูกเนย  บางชนิดออกดอกตามกิ่งแก่  เช่น ทุเรียน ขนุน  มะไฟ และมะยม  การที่พืชมีนิสัยดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับตำแหน่งของตาดอกของต้นไม้แต่ละชนิดว่า  เกิดอยู่ใกล้กับแหล่งอาหารและปัจจัยในการเกิดดอกเพียงใด  ผู้ริเริ่มในการตัดแต่งกิ่งใหม่ๆ จำเป็นต้องรู้นิสัยของพืชนั้นๆ เพราะถ้าไปตัดเอาส่วนที่พืชจะให้ดอกออกไปเสียแล้วก็จะเกิดผลเสียหาย          การตัดกิ่งออกจากต้นอาจทำได้เป็นสองลักษณะ  คือ การทอนกิ่ง  และการตัดกิ่งทิ้งทั้งกิ่ง  การทอนกิ่งเป็นการตัดกิ่งเพื่อให้แตกยอดใหม่  การตัดจึงจำเป็นต้องเหลือตอกิ่งไว้ และควรตัดลงมาถึงตาที่อยู่ในทิศทางที่ต้องการ  การตัดลงมาถึงตาที่หันเข้าหาพุ่มเป็นการตัดที่ไม่ถูกต้อง เพราะกิ่งที่เกิดใหม่จะไม่มีประโยชน์ซึ่งต้องตัดทิ้งในภายหลัง  การตัดควรตัดชิดกับตา และทำเป็นปากฉลามโดยให้รอยแผลหันออกจากตา  การตัดที่เหลือตอไว้ยาวๆ เหนือตานั้นจะไม่เกิดประโยชน์ บางครั้งตอจะแห้งหรือเน่าลามลงมาถึงตาด้วย สำหรับการตัดกิ่งทิ้งทั้งกิ่งหรือตัดโดยไม่ให้เหลือตอกิ่ง เป็นการตัดกิ่งที่ไม่ต้องการทิ้ง  เช่น กิ่งที่หันเข้าหาพุ่มหรือหันออกจากทิศทางที่ต้องการ  หรือกิ่งที่เป็นโรคตลอดจนกิ่งแห้ง เป็นต้น  การตัดแบบหลังนี้จะตัดชิดกับต้นหรือชิดกับกิ่งใหญ่เลยที่เดียว
          รอยแผลที่เกิดจากการตัดกิ่ง  ควรให้มีผิวหน้าเรียบและเสมอเป็นหน้าเดียว  การตัดกิ่งที่มีขนาดใหญ่  ยาว  และมีน้ำหนักมากควรตัดด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการฉีก  ควรเลื่อยด้านล่างของกิ่งให้ห่างจากลำต้น หรือกิ่งใหญ่พอสมควรให้รอยลึกประมาณ ๑ ใน ๓ ของเส้นผ่านศูนย์กลางของกิ่งเสียก่อน  แล้วเลื่อยด้านบนห่างจากรอยเดิมออกไปทางชายพุ่มเล็กน้อย  กิ่งก็จะหลุดออกโดยไม่ฉีก  เมื่อขาดแล้วจึงค่อยทำการเลื่อยให้ชิดกับลำต้นหรือกิ่งใหญ่อีกทีหรือตัดตรงบริเวณที่ต้องการถ้าต้นไม้ได้รับการแต่งทรงต้นอย่างถูกต้องตลอดมาตั้งแต่เล็กแล้ว  กิ่งใหญ่ก็จะไม่ต้องถูกตัดกิ่งที่จะต้องตัดก็เป็นเพียงกิ่งเล็กๆ เท่านั้น การรัก- ษาแผลก็อาจไม่จำเป็น  อย่างไรก็ดีเมื่อต้องตัดกิ่งใหญ่ก็ควรช่วยรักษาแผลให้หายก่อนที่แผลจะเน่าหรือมีแมลงเข้าทำลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ชุ่มชื้น และอุณหภูมิสูง แผลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ครึ่งนิ้วขึ้นไปควรได้รับการรักษา  ยาที่ใช้รักษาแผลควรใช้สารพวกปูนขาว  ยางมะตอย  สี  น้ำมันดินฯลฯ หลังจากทาแล้วควรตรวจดูเป็นครั้งคราว  อาจองทาซ้ำอีกจนกระทั่งแผลประสานกันสนิท  การรักษาแผลใหญ่และลึกซึ่งอาจเกิดจากกิ่งฉีกออกจากลำต้นหรือจากการตัดแต่งที่ไม่ดี  อาจทำการแก้ไขโดยตัดหรือเฉือนกิ่งที่ตายนั้นจนถึงเปลือกหรือเนื้อไม้ที่สด แล้วทาด้วยยาฆ่าราก่อนที่จะใช้ยางมะตอยหรือซีเมนต์อุด  (ใช้ปูนซีเมนต์  ๑ ส่วน ทราย ๓ ส่วน) โดยอุดให้เสมอกับผิวของเปลือก

การแต่งทรงต้นและการตัดแต่งกิ่ง, การแต่งทรงต้นและการตัดแต่งกิ่ง หมายถึง, การแต่งทรงต้นและการตัดแต่งกิ่ง คือ, การแต่งทรงต้นและการตัดแต่งกิ่ง ความหมาย, การแต่งทรงต้นและการตัดแต่งกิ่ง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu