ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ หมายถึง, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ คือ, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ความหมาย, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

           พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประสูติเมื่อวันที่ 9 ธันวาคมพ.ศ. 2514 สกุลเดิม "อัครพงศ์ปรีชา" ทรงเป็นธิดาองค์ที่ 3 ของ นายอภิรุจและนางวันทนีย์ อัครพงศ์ปรีชา พื้นเพเดิมทรงเป็นชาวจังหวัดสมุทรสงคราม มีพระพี่น้อง 5 ท่าน

           ด้านการศึกษา ทรงสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ก่อนจะทรงเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการจัดการทั่วไป(หลักสูตร 4 ปี) เมื่อปี พ.ศ. 2540 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2545 และทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)ภาคพิเศษ สาขาการพัฒนาการครอบครัวและเด็ก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.94

           พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ เริ่มเข้าถวายการรับใช้ในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยรับผิดชอบหน้าที่การงานในฐานะข้าราชการพลเรือนในพระองค์ นอกจากนี้ยังได้ถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในด้านศิลปาชีพและได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย และเข้ารับพระราชทานน้ำพระมหาสังข์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 และทรงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายใน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

           เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนพ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาหม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา ขึ้นเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ต่อมาทรงมีพระประสูติกาลพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระโอรส เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548

ที่มา วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ หมายถึง, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ คือ, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ความหมาย, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu