ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การปั่นทอผ้าฝ้าย, การปั่นทอผ้าฝ้าย หมายถึง, การปั่นทอผ้าฝ้าย คือ, การปั่นทอผ้าฝ้าย ความหมาย, การปั่นทอผ้าฝ้าย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การปั่นทอผ้าฝ้าย

          ก่อนที่จะป้อนปุยฝ้ายเข้าเครื่องจักรปั่นด้าย  จำเป็นจะต้องทราบคุณลักษณะบางประการของเส้นใยฝ้าย  เพื่อใช้ในการตั้งเครื่องจักรปั่นด้าย  และเพื่อจะให้ได้เส้นด้ายมีขนาดตามความต้องการ  ลักษณะสำคัญที่จำเป็นจะต้องทราบ  ได้แก่  ความยาวของเส้นใย  มีความสำคัญในการตั้งช่วงกว้างของลูกกลิ้งแต่ละคู่   ของเครื่องรีดเส้นใยฝ้าย  (draw  frame)  ถ้าช่วงกว้างของลูกกลิ้งไม่เหมาะสม  จะทำให้การปั่นด้ายมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร  ส่วนความเหนียวของเส้นใยก็มีความสำคัญ  เพื่อเป็นแนวทางชี้ให้ทราบว่าเส้นใยเหนียวเท่าใด  ควรจะปั่นด้ายเบอร์อะไรได้  ความเหนียวของเส้นใยนี้มักจะเกี่ยวข้องกับความยาวเสมอ เส้นใยยิ่งยาวมาก จะยิ่งมีความเหนียวมากและมีความละเอียดมากขึ้นด้วย  ตัวอย่างเช่น  ฝ้ายอินเดียส่วนมากจะเป็นพวกเส้นใยสั้น หยาบ  และมีความเหนียวต่ำ  เมื่อนำมาปั่นเป็นเส้นด้ายจะปั่นได้เบอร์ต่ำ ฝ้ายอียิปต์เป็นฝ้ายที่มีเส้นใยยาวละเอียด และมีความเหนียวของเส้นใยสูง  สามารถที่จะปั่นด้ายเบอร์สูง ๆ ขึ้นไปได้
          สิ่งแรกที่นักปั่นด้ายมุ่งสนใจเพื่อเป็นแนวทางในการปั่นด้าย  คือ ความยาวของเส้นใย ซึ่งพอจะบอกได้อย่างหยาบ ๆ ดังนี้
          ด้ายเบอร์  ๔๐ ควรใช้ฝ้ายใยยาวประมาณ  ๑ ๓๓๒ - ๑ ๓๘ นิ้ว ซึ่งส่วนมากใช้ฝ้ายอเมริกันอัพแลนด์ ฝ้ายแอฟริกาและฝ้ายอียิปต์เกรดต่ำ
          ด้ายเบอร์ ๒๐ ควรใช้ฝ้ายเส้นใยยาวประมาณ    ๑๕๑๖- ๑ ๓๑๖นิ้ว ส่วนมากเป็นฝ้ายอเมริกัน อินเดียและปากีสถาน
          ด้ายเบอร์ ๑๐ ควรใช้ฝ้ายเส้นใยยาวประมาณ    ๒๓๓๒ - ๒๗๓๒ นิ้ว มักจะเป็นฝ้ายอินเดียำ

          ในสมัยโบราณใช้ปั่นด้ายด้วยมือ  มีการปั่นด้ายโดยใช้เครื่องจักรเป็นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษในปี  พ.ศ. ๒๒๗๓ การเปลี่ยนแปลงในด้านโรงงานของประเทศอังกฤษนี้  เป็นแนวทางสำคัญที่ปฏิบัติกันมาจนทุกวันนี้ ปัจจุบันได้มีการคิดค้นและประดิษฐ์เครื่องปั่นด้าย  เรียกว่า  โอเพนเอ็นสปินนิง (open end spinning)  ซึ่งเป็นวิวัฒนาการใหม่ล่าสุด เครื่องจักรชนิดนี้ใช้แรงงานน้อยที่สุด  และใช้เนื้อที่น้อยด้วย  ปัจจุบันนี้ในเมืองไทยได้สั่งเครื่องจักรชนิดนี้มาใช้บ้างแล้ว
          โรงงานปั่นด้าย  ซื้อฝ้ายมาในลักษณะเป็นเบล   ขบวนการปั่นด้ายเริ่มจากการป้อนเบลฝ้ายเข้าเครื่องจักร  ฝ้ายแต่ละเบลจะถูกคลี่ออกและผสมให้เข้ากัน  จากนั้นฝ้ายจะผ่านเข้าเครื่องทำความสะอาด โดยใช้ลมเป่าและตีให้เส้นใยผสมเข้าด้วยกัน  เส้นใยสั้น ๆ และสิ่งสกปรกจะถูกแยกออกมา ฝ้ายที่ผสมกันดีและทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว จะถูกดูดผ่านไปยังเครื่องสางเส้นใย (card) เครื่องสางเส้นใยนี้จะทำความสะอาดเส้นใยอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งทำให้เส้นใยแต่ละเส้นแยกออกจากกัน ขั้นต่อไปนำเส้นใยที่สางเรียบร้อยแล้ว  ไปผ่านเครื่องรีด (draw frame) เครื่องรีดนี้จะรีดเส้นใยให้ออกมาในลักษณะเหยียดตรง ขนานกันออกมา คล้ายเส้นเชือกที่ไม่มีเกลียว เรียกว่า สไลเวอร์ (sliver)  จากนั้นนำสไลเวอร์ผ่านเข้าเครื่องโรวิง (roving) เพื่อเป็นการลดจำนวนเส้นใยให้น้อยลง  พร้อมทั้งทำให้เส้นใยที่ผ่านเครื่องจักรออกมามีเกลียวเล็กน้อยคล้ายเชือก  แล้วนำเชือกที่มีเกลียวเล็กน้อยนี้ไปเข้าเครื่องจักรปั่นด้าย  ทำการปั่นด้ายตามความต้องการ สิ่งสำคัญในการปั่นด้ายอีกอย่าง  คือ  จำนวนเกลียวบนเส้นด้าย  จะต้องให้เหมาะสมกับขนาดของเส้นด้าย  ถ้าใช้เกลียวมากเกินไป นอกจากจะทำให้ได้ผลิตผลน้อยแล้ว บางครั้งอาจจะทำให้เส้นด้ายขาด  ถ้าเกลียวน้อยเกินไป  จะทำให้ความเหนียวของเส้นด้ายต่ำ  เวลาปั่นเป็นเส้นด้ายจะขาดง่าย ทำให้เสียเวลาและได้ผลิตผลน้อยเช่นเดียวกัน

          การทอผ้าในสมัยโบราณนั้น ใช้ทอด้วยมือเช่นเดียวกับการปั่นด้าย ได้มีการคิดค้นเครื่องจักรทอผ้า ซึ่งใช้หลักการเช่นเดียวกับแบบแรกเริ่มที่ทอด้วยมือ  แต่การทอด้วยเครื่องจักรนี้  ทำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น  การทอผ้านี้ จะแบ่งส่วนด้ายออกเป็น  ๒ พวก คือ เส้นตั้ง และเส้นขวาง ผ้าที่ทอเสร็จแล้ว  เรียกว่า  "ผ้าดิบ" จะถูกส่งไปทำความสะอาด โดยใช้สารเคมีเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ติดมากับผ้า  เช่น  เศษใบและเศษขยะต่าง ๆ หลังจากนั้นจึงนำไปฟอกให้ขาว เพื่อประโยชน์ในการย้อมสีหรือพิมพ์ผ้า จะได้สีหรือลวดลายที่สดใสเป็นที่ดึงดูดใจของลูกค้า นอกจากนั้นยังมีขบวนการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงผ้าให้ดีและเหมาะสมกับสภาพที่ใช้  เช่น ผ่านสารเคมี  เพื่อป้องกันการยืดหดของผ้า  ในกรณีที่ต้องการผ้าไปทำเครื่องกันฝน จะมีการเคลือบผ้าด้วยยาง
          ปัจจุบันได้มีการคิดค้นทำเส้นใยเทียมขึ้นมา  และใช้กันแพร่หลายทั่วโลก  เส้นใยเทียมบางชนิดมีคุณสมบัติคล้ายเส้นใยฝ้ายมาก เรื่องนี้สร้างความวิตกให้กับวงการฝ้ายไม่น้อย  เนื่องจากการปลูกฝ้ายต้องอาศัยสภาพดินฟ้าอากาศ  และมีปัญหาโรคและแมลงอีกมากมาย ผลิตผลที่ได้มักจะมีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ  แต่สำหรับเส้นใยเทียมนั้น  สามารถที่จะผลิตให้ได้คุณสมบัติ   ตามความต้องการ ทั้งในด้านความยาว   ความเหนียวและความละเอียด ปัจจุบันนี้ ได้มีการใช้เส้นใยเทียมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ บางครั้งใช้เส้นใยเทียมล้วน ๆ บางครั้งก็ผสมกับฝ้าย เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามความต้องการ

(ดูเพิ่มเติม เรื่อง วัชพืช)

การปั่นทอผ้าฝ้าย, การปั่นทอผ้าฝ้าย หมายถึง, การปั่นทอผ้าฝ้าย คือ, การปั่นทอผ้าฝ้าย ความหมาย, การปั่นทอผ้าฝ้าย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu