ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วันที่อยู่อาศัยโลก, วันที่อยู่อาศัยโลก หมายถึง, วันที่อยู่อาศัยโลก คือ, วันที่อยู่อาศัยโลก ความหมาย, วันที่อยู่อาศัยโลก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
วันที่อยู่อาศัยโลก

          วันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) เริ่มขึ้นในปี 1989 สหประชาชาติได้กำหนดให้ วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี  เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกได้ให้ความสนใจกับสถานการณ์การอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ตลอดจนสิทธิพื้นฐานของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และเพื่อสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการให้มนุษย์ทุกคนมีที่อยู่อาศัยในอนาคต  เป็นการปฏิบัติกันทั่วโลก ภายใต้การแก้ปัญหาตามแผน 40/202 ในวันที่ 17 ธันวาคม 1985

          วันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) เป็นโอกาสอันดีในการที่จะนึกถึงผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย และการขาดแคลนที่พัก รวมถึงการปรับตัวของมนุษย์ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป วันที่อยู่อาศัยโลก เป็นวันที่องค์กรนานาชาติให้โอกาสแก่สังคมหรือประเทศ จากความสำเร็จในการริเริ่มการก่อตั้งองค์กรต้องเผชิญกับปัญหา ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน และยากที่จะจัดเตรียมที่อยู่อาศัยและการบริการขั้นพื้นฐานระหว่างปีนี้ทั้งหมด รางวัลเกียรติยศของการตั้งถิ่นฐาน โลกเป็นรางวัลที่มอบแก่บุคคลหน่วยงานและโครงการที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ในการพัฒนากระบวนการในเรื่องการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ หัวเรื่องของการตั้งถิ่นฐานโลกปี 1998 คือ "เมืองที่ปลอดภัย" การเสนอให้ชาวเมืองทั่วโลกเกิดการคิดแก้ไขปัญหาหรือเอาชนะปัญหา และสร้างสรรค์เมืองให้ปลอดภัยทุกปี รางวัลนี้เป็นรางวัลคุณภาพรางวัลหนึ่งที่จัดทำขึ้นแจกทั่วโลก

          องค์การที่อยู่อาศัยแห่งสหประชาชาติ (UN

วันที่อยู่อาศัยโลก, วันที่อยู่อาศัยโลก หมายถึง, วันที่อยู่อาศัยโลก คือ, วันที่อยู่อาศัยโลก ความหมาย, วันที่อยู่อาศัยโลก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต