ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ดินและปุ๋ยฝ้าย, ดินและปุ๋ยฝ้าย หมายถึง, ดินและปุ๋ยฝ้าย คือ, ดินและปุ๋ยฝ้าย ความหมาย, ดินและปุ๋ยฝ้าย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ดินและปุ๋ยฝ้าย

          ความสำคัญของการใช้ปุ๋ยในการเพิ่มผลิตผลฝ้าย
          จากการสำรวจพบว่า  ฝ้ายสามารถขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด ตั้งแต่ดินทรายถึงดินเหนียวจัด แต่ดินที่เหมาะสำหรับปลูกฝ้าย คือ ดินเหนียวที่มีการระบายน้ำได้ดี และดินร่วนทราย ซึ่งมีความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ประมาณ ๕-๘ มีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (organic matter) พอเพียง และมีปริมาณธาตุอาหาร ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ที่มีประโยชน์แก่พืชปานกลาง
          ผลจากการค้นคว้าและวิจัยพบว่า  การปลูกฝ้ายในแต่ละปี ย่อมทำให้ธาตุอาหารในดินสูญเสียไปเป็นจำนวนไม่น้อย การสูญเสียธาตุอาหารจากดิน เนื่องจากฝ้ายนำไปสร้างผลิตผลคิดเป็นน้ำหนักฝ้ายทั้งเมล็ด เฉลี่ยโดยประมาณได้ดังนี้ คือ ฝ้ายทั้งเมล็ด ๑๐๐ กิโลกรัมจะเคลื่อนย้ายธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ไปจากดินประมาณ ๕.๖-๖.๘ กิโลกรัม ธาตุอาหารฟอสฟอรัส   (P2O5) ๒.๕-๓.๒ กิโลกรัม  และธาตุอาหารโพแทสเซียม (K) ประมาณ ๒.๕ กิโลกรัม การสูญเสียปริมาณธาตุอาหารดังกล่าวนี้ ไม่รวมถึงการสูญเสียที่พืชนำไปสร้างความเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ และการสูญเสียเนื่องจากการชะล้างจากน้ำฝนในแต่ละฤดูกาล  เมื่อพิจารณาดูจะเห็นว่า ในแต่ละปีปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารดังกล่าว  มีเป็นจำนวนมาก ฉะนั้น การใส่ปุ๋ยจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง  ในการที่จะทดแทนธาตุอาหารที่สูญเสียไป และเป็นการปรับปรุงดินเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้ดีอยู่เสมอ
          ในด้านการเพิ่มผลิตผลให้สูงขึ้นนั้น  จากการค้นคว้าและวิจัยในด้านการใช้ปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตผลฝ้ายในท้องที่ต่าง ๆ ในแหล่งที่มีการปลูกฝ้ายในประเทศไทยเป็นเวลาหลายปีพบว่า  การปลูกฝ้ายพันธุ์รีบาบีทีเค ๑๒ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ส่งเสริมให้กสิกรปลูกในปัจจุบันบนพื้นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง ถึงดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำนั้น  ถ้าใส่ปุ๋ยไนโตรเจน   (N) ในอัตรา ๖-๑๒ กิโลกรัม/ไร่  คิดเป็นปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ซึ่งมีธาตุอาหารไนโตรเจนประมาณ  ๒๐ เปอร์เซ็นต์ จำนวน ๓๐-๖๐ กิโลกรัม และปุ๋ยฟอสฟอรัส (P2O5) ในอัตรา  ๖-๑๒ กิโลกรัม/ไร่  คิดเป็นปุ๋ยดับเบิลซูเพอร์ฟอสเฟต ซึ่งมีธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P2O5) ประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ จำนวน ๑๕-๓๐ กิโลกรัม และปุ๋ยโพแทสเซียม (K) ในอัตรา ๖ กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์  ซึ่งมีธาตุอาหารโพแทสเซียม (K) อยู่ประมาณร้อยละ ๖๐ จำนวน ๑๐ กิโลกรัม จะสามารถเพิ่มผลิตผลฝ้ายให้สูงขึ้นจากการไม่ใส่ปุ๋ย ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม/ไร่  และพบว่า การปลูกฝ้ายในพื้นที่ดินที่ดีมีความอุดมสมบูรณ์สูง และการใส่ปุ๋ยในอัตราดังกล่าวที่มีการปฏิบัติดูแลรักษาอย่างถูกต้อง รวมทั้งการกำจัดโรคแมลงศัตรูฝ้ายอย่างดีและฝนตกสม่ำเสมอตามฤดูกาล  จะทำให้ผลิตผลที่ได้รับสูงถึง ๕๐๐-๖๐๐ กิโลกรัม/ไร่  ส่วนพื้นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำนั้น จะให้ผลิตผลได้สูงประมาณ ๓๕๐-๔๕๐ กิโลกรัม/ไร่  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละท้องถิ่น

ดินและปุ๋ยฝ้าย, ดินและปุ๋ยฝ้าย หมายถึง, ดินและปุ๋ยฝ้าย คือ, ดินและปุ๋ยฝ้าย ความหมาย, ดินและปุ๋ยฝ้าย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu