ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สังคมศาสตร์ คือ อะไร, สังคมศาสตร์ คือ อะไร หมายถึง, สังคมศาสตร์ คือ อะไร คือ, สังคมศาสตร์ คือ อะไร ความหมาย, สังคมศาสตร์ คือ อะไร คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
สังคมศาสตร์  คือ อะไร

 

สังคมศาสตร์  คือ อะไร

สังคมศาสตร์ คือ การประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาพฤติกรรมและสังคมมนุษย์ นอกจากสังคมวิทยาจะเป็นวิชาที่มีความใกล้เคียงและสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติตลอดจนวิธีการที่ใช้ในการศึกษาแล้ว สังคมวิทยายังมีความสัมพันธ์กับสังคมศาสตร์สาขาอื่น ๆ อีกด้วย

โดยธรรมชาติมนุษย์มีความต้องการอยากรู้อยากเห็น และพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ในโลกรอบ ๆ ตัวเขา คนในสมัยโบราณส่วนใหญ่นอกจากจะอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางสังคมที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการสังเกต (Observation) แล้ว ยังใช้ความเชื่อและสิ่งเหลือเชื่อที่อยู่เหนือธรรมชาติมาใช้ในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกด้วย

ด้วยพื้นฐานที่มนุษย์มีความต้องการอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกรอบ ๆ ตัวจึงทำให้มนุษย์ทำการพัฒนาวิธีการศึกษาที่เรียกว่า วิทยาศาสตร์ ให้มีวิธีการที่เป็นระเบียบวิธีอย่างเป็นระบบสำหรับใช้ศึกษาสังคมและธรรมชาติต่างๆในโลกที่อาศัยอยู่

สังคมวิทยาถือได้ว่าเป็นสาขาวิชาที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาสังคมและพฤติกรรมของมนุษย์ และถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่สาขาหนึ่ง

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมวิทยาได้ดีที่สุด จึงนำเอาศาสตร์สาขาวิทยา-ศาสตร์ธรรมชาติ และสังคมศาสตร์มาอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์และความแตกต่างกับสาขาสังคมวิทยาดังนี้

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คือการศึกษาธรรมชาติและกายภาพของโลกอย่างมีระเบียบวิธี สาขาวิชาหลัก ๆ ที่จัดอยู่ในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้แก่ ชีววิทยา (Biology),ธรณีวิทยา(Geology),เคมี (Chemistry) และฟิสิกส์ (Physics) ซึ่งแต่ละสาขาวิชายังแบ่งออกเป็นสาขาย่อยเฉพาะด้านได้อีกดังนี้

-ชีววิทยา แบ่งเป็น พฤกษศาสตร์และสัตววิทยา

-ธรณีวิทยา แบ่งเป็น แร่ธาตุวิทยาและธรณีสัณฐาน

-เคมี แบ่งเป็น อนินทรีย์เคมีและอินทรีย์เคมี

-ฟิสิกส์ แบ่งเป็น ชีวฟิสิกส์และกลศาสตร์

สังคมศาสตร์

สังคมศาสตร์ (Social sciences) คือ การศึกษาสังคมและพฤติกรรมของมนุษย์โดยนำเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์การประยุกต์ใช้ สาขาวิชาหลัก ๆ ที่จัดอยู่ในสังคมศาสตร์มีดังนี้ คือ

-มานุษยวิทยา (Anthropology) มีสาขาย่อย ได้แก่ มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและมานุษยวิทยากายภาพ

-เศรษฐศาสตร์ (Economics) มีสาขาย่อย ได้แก่ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค

-รัฐศาสตร์ (Political sciences) มีสาขาย่อย ได้แก่ ทฤษฎีการเมืองและการเมืองประยุกต์

-จิตวิทยา (Psychology) มีสาขาย่อย ได้แก่ จิตวิทยาที่ปรึกษาและจิตวิทยาทดลอง

-สังคมวิทยา (Sociology) มีสาขาย่อย ได้แก่ สังคมวิทยาเชิงปริมาณและสังคมวิทยาเชิงคุณภาพ

 

ที่มา https://www.huso.buu.ac.th/cai/Sociology/225101/Lesson1/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.htm

สังคมศาสตร์ คือ อะไร, สังคมศาสตร์ คือ อะไร หมายถึง, สังคมศาสตร์ คือ อะไร คือ, สังคมศาสตร์ คือ อะไร ความหมาย, สังคมศาสตร์ คือ อะไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu