ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒, โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ หมายถึง, โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ คือ, โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ความหมาย, โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

SW2.jpg

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (อักษรย่อ: ส.ว.๒) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษา และเป็นส่วนราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

  ประวัติ

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2516 โดยการริเริ่มของคุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาในขณะนั้น บนที่ดิน 3 ส่วน คือ 1.ที่ดินจำนวน 24 ไร่ 77 ตารางวา ซึ่งนางหลง ไว้สาลี น้อมเกล้าฯ บริจาคแด่สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี 2.ที่ดินจำนวน 19 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ซึ่งนางสาวสุ่น พานิชเฮง โอนให้แก่กรมสามัญศึกษา และ 3.ที่ดินจำนวน 36 ไร่ ของมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ซึ่งท่านผู้หญิงบุญเจือขอเช่า
สภาพของโรงเรียนเมื่อแรกก่อตั้ง เป็นทุ่งนา ไม่มีถนนหรือทางเข้า ทำให้การก่อสร้างอาคารเรียนประสบความลำบาก แต่ก็สำเร็จลงในเวลา 1 ปีด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของบุคคลหลายฝ่ายทั้งคณะผู้บุกเบิก คณาจารย์ของโรงเรียนเอง และผู้นำชุมชนใกล้เคียง โดยนางสมหมาย เอมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกเป็นผู้ติดต่อนำไฟฟ้าเข้าสู่ชุมชนนี้
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ เปิดสอนอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2517 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์เป็นที่เรียนชั่วคราว มีครู 13 คน และนักเรียน 277 คน เป็นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ห้องเรียน และปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน เมื่อสร้างอาคารเรียนกลุ่มแรกเสร็จในปีถัดมา จึงรับนักเรียนเพิ่มเป็น 27 ห้องเรียน และได้เจริญเติบโตเรื่อยมาจนขยายการเรียนเต็มรูปแบบ เป็น 72 ห้องเรียนในปี พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษาเห็นว่าโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของผู้ปกครองมากขึ้น เห็นได้จากการที่ผู้ปกครองพากันส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนเพิ่มขึ้น จนเกินกว่าที่โรงเรียนจะรับไว้ได้หมดทุกปี ประกอบกับโรงเรียนมีพื้นที่กว้างขวางถึง 80 ไร่ 45 ตารางวา สมควรใช้ที่ดินของโรงเรียนให้คุ้มค่าที่สุด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศจัดตั้งเป็น "โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ มัธยมศึกษาตอนต้น" เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2537 ตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมทางทิศเหนือของโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ โดยให้รับเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ นั้นจะรับเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนกระทั่งได้กลับมารวมกันอีกครั้งใน พ.ศ. 2544
ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ จัดการเรียนการสอนระดับช่วงชั้นที่ 3-4 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยเปิดทำการและมีพัฒนาการเรื่อยมา

สัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ : เป็นรูปดอกพิกุลมีรัศมี 21 แฉก ประดิษฐานอยู่เหนืออักษรย่อ "ส.ว.๒" โดยรัศมี 21 แฉกนั้นหมายถึงวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (21 ตุลาคม พ.ศ. 2443)
อนุสาวรีย์ : สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระมหากรุณาธิคุณ และพระพุทธชินศรีรัตนะมุนี
ปรัชญา : " พลํ สงฺฆสฺส สามคฺคี " (ความพร้อมเพรียงเป็นกำลังของหมู่คณะ)
ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกพิกุล


ผู้บริหาร

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
รายชื่อ                           ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นางสมหมาย เอมสมบัติ       พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2529
2. นางศิริลักษณ์ นันทพิศาล     พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2533
3. นางสมภาพ คมสัน            พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2537
4. นายลือชา สร้อยพาน         พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2540
5. นายณรงค์ ตามรักษา         พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2545
6. นายเชิดชัย พลานิวัติ          พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2551
7. ดร.เกษม สดงาม             พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556
8. ดร.พชรพงศ์ ตรีเทพา         พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

ขอบคุณข้อมูลจาก :  th.wikipedia.org

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒, โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ หมายถึง, โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ คือ, โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ความหมาย, โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu