ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วันพ่อแห่งชาติ ประวัติ ความหมายของวันพ่อแห่งชาติ, วันพ่อแห่งชาติ ประวัติ ความหมายของวันพ่อแห่งชาติ หมายถึง, วันพ่อแห่งชาติ ประวัติ ความหมายของวันพ่อแห่งชาติ คือ, วันพ่อแห่งชาติ ประวัติ ความหมายของวันพ่อแห่งชาติ ความหมาย, วันพ่อแห่งชาติ ประวัติ ความหมายของวันพ่อแห่งชาติ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 2
วันพ่อแห่งชาติ ประวัติ ความหมายของวันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ของทุกปี

ความหมายของวันพ่อแห่งชาติ

๑. พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายของคำว่า "พ่อ" ไว้ดังนี้

  • พ่อ หมายถึง ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก. คำที่ลูกเรียกชายผู้ให้กำเนิดตน

๒. พุทธศาสนา ได้ให้ความหมายชองคำว่า "พ่อ" หมายถึง ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูกมีใช้หลายคำ เช่น

  • บิดา (พ่อ)
  • ชนก (ผู้ให้กำเนิด)
  • สามี (ผัวของแม่) เป็นต้น

ความเป็นมาของวันพ่อ

วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์  เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเริ่ม

หลักการและเหตุผลในการจัดตั้งวันพ่อ

โดยที่พ่อเป็นผู้มีพระคุณ มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น "วันพ่อแห่งชาติ" ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยนานัปการ ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงรักใคร่และห่วงใยตั้งแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบันรวมทั้งพระเจ้าหลานเธอทุกพระองค์ ต่างซาบซึ้งและปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้ลืม พระองค์ทรงเป็น "พ่อ" ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ ดังบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติว่า

"อันราชาเลี้ยงรักษาซึ่งทวยราษฎร์  ประดุจเป็นปิตุราชอยู่ทุกเมื่อ

ควรที่บุตรสุดรักจักจุนเจือ  พระคุณนั้นให้อะเคื้อด้วยภักดี"

และอีกบทหนึ่งเทิดพระเกียรติว่า

"ทุกบุปผามาลัยคือในราษฎร์  ภักดีบาทองค์บพิตรเป็นนิจสิน

พระคือบิดาข้าแผ่นดิน   ร่วมร้อยรินมาลัยถวายพระพร

ลุ ๕ ธันวามหาราช "วันพ่อแห่งชาติ" คือองค์อดิศร

พระเปี่ยมล้นด้วยเมตตาเอื้ออาทร พสกนิกรเป็นสุขทุกคืนวัน"

คณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติได้กำหนดให้ ดอกพุทธรักษา ดอกไม้ที่มีนามเป็นมงคลนี้เป็นสัญลักษณ์

วัตถุประสงค์ของการจัดวันพ่อแห่งชาติ 

  1. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  2. เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
  3. เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อ
  4. เพื่อให้ผู้เป็นพ่อสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน


ข้อมูลเพิ่มเติม

วันพ่อแห่งชาติ ประวัติ ความหมายของวันพ่อแห่งชาติ, วันพ่อแห่งชาติ ประวัติ ความหมายของวันพ่อแห่งชาติ หมายถึง, วันพ่อแห่งชาติ ประวัติ ความหมายของวันพ่อแห่งชาติ คือ, วันพ่อแห่งชาติ ประวัติ ความหมายของวันพ่อแห่งชาติ ความหมาย, วันพ่อแห่งชาติ ประวัติ ความหมายของวันพ่อแห่งชาติ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu