ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วิธีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม?, วิธีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม? หมายถึง, วิธีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม? คือ, วิธีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม? ความหมาย, วิธีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

วิธีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม?

การคิดภาษีมูลค่าเพิ่มมีวิธีการอย่างไรและมีความหมายอย่างไร  ใครได้ประโยชน์และใครเสียผลประโยชน์หากไม่ได้คิดภาษี  ระหว่างนิติบุคคลกับนิคิบุคคลและบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล

คำตอบ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่เก็บจากการบริโภคของประชาชน ที่ภาระภาษีต้องตกไปยังผู้บริโภค โดยจัดเก็บผ่านผู้ประกอบการจดทะเบียนฯ ที่เป็นผู้ขายสินค้าหรือให้บริการจดทะเบียนเสียภาษีจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นแต่ละขั้นตอนของการขายสินค้าหรือบริการเท่านั้น ทำไมต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 0 ในเมื่อพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 465 พ ศ 2550 กำหนดให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มและคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 6 3 เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร จากอัตราร้อยละ 10 0 เป็นอัตราร้อยละ 6 3 ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ ศ 2534 ประกอบกับพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล ฉบับที่ 3 พ ศ 2534 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ ศ 2535 เป็นต้นไป มอบให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแทนราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตรา 1 ใน 9 ของอัตราภาษีที่จัดเก็บ ดังนั้น กรมสรรพากรจึงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 6 3 บวกกับภาษีที่ต้องจัดสรรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นอีกในอัตรา 1 ใน 9 ของอัตราภาษีที่จัดเก็บ รวมเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นร้อยละ 7 0 ศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จาก ที่นี่ค่ะ

วิธีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม, วิธีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง, วิธีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ, วิธีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ความหมาย, วิธีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu