ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

e-citizen?, e-citizen? หมายถึง, e-citizen? คือ, e-citizen? ความหมาย, e-citizen? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

e-citizen?

ขอข้อมูลเกี่ยวกับ e-citizen ด้วยนะคับ ขอบคุณล่วงหน้ามากๆๆๆๆๆ

คำตอบ

โครงการ E citizen มิติใหม่ของการบริการประชาชน xml namespace prefix o ns urn schemas-microsoft-com office office                   การพัฒนา eCitizen เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของการพัฒนา e-Government เปรียบเสมือน Citizen Portal ในการให้บริการแก่ประชาชน และเป็น Front Office ของภาครัฐ ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อการเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว และตลอดเวลา                   กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศการสื่อสาร ได้เปิดโครงการ eCitizen ภายใต้เว็บไซต์ชื่อ eCitizen go th เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2546 และได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายจะพัฒนาปรับปรุงเชื่อมโยงการบริการให้เกิดบูรณการ Integrated ไปสู่รูปแบบของการบริการ Single Point Service ที่ประชาชนสามารถรับบริการได้ ณ จุดเดียว แบบเบ็ดเสร็จ                   ศูนย์บริการ Single Point Service ถือเป็นมิติใหม่ของการให้บริการประชาชน ได้ริเริ่มดำเนินการโครงการนำร่องเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2547 ณ ที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ โดยมีการให้บริการ 10 บริการ คือ บริการชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา บริการข้อมูลท่องเที่ยว บริการค่าโทรศัพท์ บริการข้อมูลทะเบียนราษฎร์ การยื่นแบบกรมสรรพากร บริการข้อมูลด้านแรงงาน บริการข้อมูลประชาชน บริการข้อมูลด้านไปรษณีย์ และรายงานสภาพอากาศ ผ่านตู้ให้บริการเคลื่อนที่ Kiosk ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 ได้ร่วมกับสรรพากร และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดบริการชำระภาษีแก่ประชาชน                   ภาพลักษณ์ใหม่ของการใช้บริการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมกับกรมสรรพกร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการจัดหางาน สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร และสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง รวมทั้ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บมจ ทศท คอร์ปเรชั่น และ บมจ กสท โทรคมนาคม เป็นหน่วยงานนำร่องในการบูรณาการแบบฟอร์ม 21 แบบ เป็นแบบฟอร์มเดียว e-Form เพื่อขอเปิดดำเนินธุรกิจร้านอาหารสำหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นวิธีการขออนุญาตที่ซับซ้อนมากที่สุด ผลที่ได้รับ                   61623   เป็นการเพิ่มศักยภาพของการให้บริการ ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่เป็น Citizen Based จะได้ไม่มีขีดจำกัดในเรื่องของการให้บริการ โดยเปลี่ยนจากรูปแบบการบริการแบบเดิมที่เป็นลักษณะ Department Based ที่แต่ละหน่วยงานมองที่งานของตนเอง ทำให้การบริการจะไม่ครบถ้วน ทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยแต่ละหน่วยงาน ยังคงปฏิบัติงานและมีกระบวนการทำงาน Business Flow เหมือนเดิม แต่เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการข้อมูล Integrated โดยที่ประชาชนได้รับข้อมูลและบริการผ่านทางศูนย์บริการ Single Point Service หรือผ่านทาง Internet ที่ www ecitizen go th จากที่บ้านด้วยตนเอง                   61623   ลักษณะการให้บริการ มี 2 ลักษณะ คือ พนักงานดำเนินการแทนให้กับผู้รับบริการ เช่นหากต้องการเสียภาษีจะกรอกแบบฟอร์มให้แก่ผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการดำเนินการเองโดยพนักงานจะแนะนำวิธีการใช้ให้ เพื่อต่อไปผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการผ่านทาง Internet เองที่บ้าน ในระยะต่อไปจะขยายไปสะดวกซื้อทั่วไป และจะขยายต่อไปยังที่ทำการตำบลหรืออำเภอในอนาคต ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ                   1 ประชาชนสามารถขอรับบริการและทำธุรกรรมกับภาครัฐได้ ณ ที่เดียวทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา                   2 ประชาชนสามารถขอรับบริการที่เดียวได้หลายบริการ เช่น การมาขอรับบริการชำระค่าบริการ สาธารณูปโภคภาครัฐ ค่าภาษี ณ ที่ทำการไปรษณีย์แห่งเดียว                   3 ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องเดินทางไปสถานที่ ราชการหลายแห่ง อีกทั้งได้รับบริการที่ครบถ้วนถูกต้องและโปร่งใส ที่มาและข้อมูลเพิ่มเติม  

e-citizen, e-citizen หมายถึง, e-citizen คือ, e-citizen ความหมาย, e-citizen คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu