ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

แบงก์ 20 ขาด ทำไงดี?, แบงก์ 20 ขาด ทำไงดี? หมายถึง, แบงก์ 20 ขาด ทำไงดี? คือ, แบงก์ 20 ขาด ทำไงดี? ความหมาย, แบงก์ 20 ขาด ทำไงดี? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

แบงก์ 20 ขาด ทำไงดี?

ได้รับเงินทอนเป็นแบงก์ 20 บาท มาจากแม่ค้า ปรากฏว่าตรงมุมของแบงก์ขาดอยู่ จะทำอย่างไรดี

คำตอบ

การขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด xml namespace prefix o ns urn schemas-microsoft-com office office                     เมื่อธนบัตรถูกใช้เปลี่ยนมือหลายครั้งหลายหน ย่อมมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น เปรอะเปื้อน สีซีดจาง หรือเปื่อยขาดจนบางส่วนหลุดหายไป หรือในบางกรณีที่เก็บรักษาธนบัตรอย่างไม่เหมาะสมอาจถูกสัตว์หรือแมลง เช่น หนู ปลวก กัดแทะจนเนื้อธนบัตรหลุดลุ่ยเสียหายกลายเป็นธนบัตรชำรุดที่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ตามปกติ                     พระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช ๒๕๐๑ มาตรา ๑๘ บัญญัติไว้ว่า ธนบัตรชำรุดไม่เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย และได้จำแนกลักษณะของธนบัตรชำรุดเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้       -                   ธนบัตรครึ่งฉบับ -                   ธนบัตรต่อท่อนผิด -                   ธนบัตรขาดวิ่น -                   ธนบัตรลบเลือน                     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช ๒๕๐๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุดไว้   ดังนี้                     ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด ให้ทำคำร้องเป็นหนังสือตามแบบ ยื่นต่อธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมาย โดยแนบธนบัตรชำรุดไปกับคำร้องด้วย ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายเห็นสมควรจะรับธนบัตรชำรุดไว้แลกเปลี่ยน โดยมิต้องให้ผู้ประสงค์จะขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุดทำคำร้องเป็นหนังสือดังกล่าวในวรรคหนึ่งก็ได้                     ข้อ ๒ ให้รับแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุดตามข้อจำกัดและหลักเกณฑ์   ดังต่อไปนี้   -                   ธนบัตรครึ่งฉบับ ให้รับแลกเปลี่ยนแต่ละครึ่งฉบับเพียงครึ่งราคาของราคาเต็มของธนบัตรนั้น -                   ธนบัตรต่อท่อนผิด ถ้าไม่เกินสองท่อน แต่ละท่อนเป็นธนบัตรแบบและชนิดราคาเดียวกัน ให้รับแลกเปลี่ยนเต็มราคาของธนบัตรนั้น -                   ธนบัตรขาดวิ่น ให้รับแลกเปลี่ยนเฉพาะเมื่อเห็นได้ประจักษ์ว่าส่วนที่เหลืออยู่มีมากกว่าครึ่งฉบับ ให้รับแลกเปลี่ยนเต็มราคาของธนบัตรนั้น -                   ธนบัตรลบเลือน ธนบัตรลบเลือน ให้รับแลกเปลี่ยนเฉพาะเมื่อการลบเลือนนั้น ไม่ถึงทำให้ไม่รู้ได้ว่าเป็นธนบัตรแท้จริง โดยให้รับเปลี่ยนเต็มราคาของธนบัตรนั้น                     เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของธนบัตรชำรุด ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท ได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชน สามารถนำธนบัตรชำรุดมาแลกเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ   ดังนี้   กรณีที่ ๑ เขียนคำร้องขอแลกเปลี่ยน                     ได้แก่ ธนบัตรชำรุดครึ่งฉบับ ธนบัตรต่อท่อนผิด และธนบัตรขาดวิ่นที่มีเนื้อน้อยกว่า ๓ ใน ๕ ส่วน ผู้ขอแลกต้องเขียนคำร้องขอแลกเปลี่ยนตามแบบที่กำหนดพร้อมแนบธนบัตรชำรุดยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์ เพื่อนำส่งให้ ธปท พิจารณาค่าแลกเปลี่ยน โดย ธปท จะโอนเงินค่าแลกเปลี่ยนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือส่งทางไปรษณีย์ธนาณัติให้กับผู้ขอแลกตามที่ระบุไว้ในคำร้องขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด                     สำหรับธนบัตรชำรุดที่ถูกไฟไหม้เกรียม ถูกสัตว์หรือแมลงกัดแทะ หรือเปี่อยติดกันเป็นปึกเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจได้รับความเสียหายระหว่างจัดส่ง ผู้ขอแลกต้องนำธนบัตรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์ เพื่อออกหลักฐานการติดต่อก่อนนำมาขอแลกที่ธนาคารแห่งประเทศไทย   กรณีที่ ๒ แลกเปลี่ยนได้ทันที                     ได้แก่ ธนบัตรชำรุดที่มีเนื้อธนบัตรเหลืออยู่เกิน ๓ ใน ๕ ส่วน ผู้ขอแลกสามารถยื่นและรับเงินค่าแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาหน้าธนบัตร   สถานที่รับแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด   ๑ ธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ ให้บริการในเวลาทำการทุกวัน เริ่มวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป   ๒ ธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ ให้บริการเฉพาะวันพุธ สาขาย่อยและสาขาในห้างสรรพสินค้า งด ให้บริการ   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกตรวจพิสูจน์ธนบัตร ฝ่ายจัดการธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร ๐ - ๒๓๕๖ - ๘๗๓๕ ถึง ๘๗๓๗ gt การขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุดไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น lt   ที่มาและข้อมูลเพิ่มเติม

แบงก์ 20 ขาด ทำไงดี, แบงก์ 20 ขาด ทำไงดี หมายถึง, แบงก์ 20 ขาด ทำไงดี คือ, แบงก์ 20 ขาด ทำไงดี ความหมาย, แบงก์ 20 ขาด ทำไงดี คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu