ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การดูแลรักษาเสริมสมรรถภาพทางกายในการเล่นกรีฑา?, การดูแลรักษาเสริมสมรรถภาพทางกายในการเล่นกรีฑา? หมายถึง, การดูแลรักษาเสริมสมรรถภาพทางกายในการเล่นกรีฑา? คือ, การดูแลรักษาเสริมสมรรถภาพทางกายในการเล่นกรีฑา? ความหมาย, การดูแลรักษาเสริมสมรรถภาพทางกายในการเล่นกรีฑา? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การดูแลรักษาเสริมสมรรถภาพทางกายในการเล่นกรีฑา?

อยากรู้ว่า การดูแลรักษาเสริมสมรรถภาพทางกายในการเล่นกรีฑา แล้วก็กติกาและทักษะการวิ่งระยะสั้น กลาง ไกล เริ่มต้นออกวิ่ง การเข้าเส้นชัย วิ่งผลัด วิ่งข้ามรั้ว ทุ่มน้ำหนัก กระโดดสูง กระโดดไกล พุ่งแหลน ขว้างจักร

คำตอบ

ประเภทลู่ 1 ประเภทวิ่ง 100 ม 200 ม 400 ม ข้ามรั้ว 100 ม ข้ามรั้ว 110 ม 2 ประเภทวิ่ง 400 ม 800 ม วิ่งผลัด 4x100 ม วิ่งผลัด 4x400 ม 3 ประเภท 1 500 ม 4 ประเภท 3 000 ม วิ่งวิบาก 3 000 ม 5 ประเภท 5 000 ม 6 ประเภท 10 000 ม การแข่งขันวิ่งผลัด 1 เขตรับส่งไม้คทามีระยะทาง 20 ม โดยถือไม้คทาเป็นเกณฑ์ไม่เกี่ยวกับขา แขน ลำตัวของนัก กีฬา 2 การแข่งขันวิ่งผลัด 4x200 ม นักกีฬาคนที่ 1 และ 2 จะต้องวิ่งช่องวิ่งของตนเองเท่านั้น คนที่ 3 จะวิ่งในช่องวิ่งของตนเองจนกระทั่งถึงเส้นตัด เส้นโค้งแรกประมาณ 120 ม 3 การแข่งขันวิ่งผลัด 4x400 ม คนที่ 1 วิ่งในช่องวิ่งของตนเองเท่านั้น คนที่ 2 วิ่งในช่องวิ่งของตน เองจนระทั่งถึงเส้นตัด ซึ่งอยู่ในแนวเส้นชัย คนที่ 3 และ 4 จะยืนคอยรับในเขตรับระยะรวมเท่านั้น เมื่อนักกีฬาทีมใดวิ่งมาถึงจุด 200 ม ก่อน ทีมนั้นจะสามารถยืนคอยรับคทาจากด้านในของลู่วิ่ง เรียงตามลำดับออกมา 4 ถือไม้คทาด้วยมือตลอดการแข่งขัน หลังส่งไม้คทาแล้วควรอยู่ในช่องวิ่งของตนเองหรือภายใน เขตรับส่งจนกว่าทางวิ่งจะไม่มีนักกีฬา 5 สามารถเปลี่ยนนักกีฬาได้ 2 คนจะต้องมีรายชื่อในการแข่งขันครั้งนั้น 6 กรณีการแข่งขันวิ่งผลัด 4x100 ม 4x400 ถ้ามีทีมแข่งขันไม่เกิน 5 ทีมให้ไม้แรกวิ่งโค้งเดียว แล้วตัดเข้าช่องในได้ การแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว นักกีฬาจะต้องวิ่งข้ามรั้วทั้งหมด 10 รั้ว ตลอดระยะทางการแข่งขัน สิ่งต้องห้าม วิ่งข้ามรั้วเพียงขาข้างเดียว และห้ามใช้มือผลักดันรั้วหรือใช้ขาเจตนาถีบรั้วให้ล้ม การแข่งขันประเภทลาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 1 การแข่งขันประเภทกระโดด - กระโดดสูง เขย่งก้าวกระโดด กระโดดสูง กระโดดค้ำถ่อ 2 การแข่งขันประเภททุ่ม พุ่ง ขว้าง - ทุ่มน้ำหนัก ขว้างจัก ขว้างฆ้อน พุ่งแหลน กติกาการแข่งขันกระโดดไกล การแข่งขัน นักกีฬากระโดดในขั้นที่ดีที่สุดของแต่ละคน จะถือเป็นสถิติ รวมทั้งตัดสินเสมอ กันของอันดับที่ 1 ด้วย นักกีฬากระโดดลงในบ่อทรายแล้วต้องออกไปข้างหน้าหรือด้านข้างเท่านั้น กติกาการแข่งขันเขย่งก้าวกระโดด ประกอบด้วยเขย่ง การก้าว และการกระโดด การเขย่งจะต้องใช้เท้าเดียวกับที่เหยียบ กระดานลงสู่พื้น กติกาการกระโดดสูง จะต้องกระโดดด้วยเท้าข้างเดียว สามารถกระโดดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง จะหมดสิทธิ์ในการแข่ง ขันความสูงต่อไป นักกีฬาที่ชนะเลิศสามารถเลือกความสูงได้ตามต้องการ กติกาการแข่งกระโดดค้ำถ่อ หากกระโดดไม่ผ่าน 3 ครั้งถือว่าหมดสิทธิ์ ห้ามใช้ผ้ายางพันมือหรือนิ้วมือ ยกเว้นบาดเจ็บ การแข่งขันในขั้นที่ดีที่สุดถือว่าเป็นสถิติ กติกาการแข่งขันทุ่มน้ำหนัก นักกีฬาเข้าแข่งขันมากกว่า 8 คน การแข่งขันคนละ 3 ครั้ง ผู้ทำสถิติดีที่สุดทำการแข่งขัน รอบสุดท้ายถ้าไม่เกิน 8 คน คนละ 6 ครั้ง ทำการฝึกซ้อมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ต้องทุ่มภายในบริเวณวงกลม ลูกน้ำหนักต้องทุ่มออกไปจากไหล่ด้วยมือข้างเดียว โดยลูกน้ำหนักต้องสัมผัสหรืออยู่ชิดคาง และมือต้องไม่ลดต่ำกว่าไหล่เลยไปด้านหลัง ขณะจะทุ่มลูกน้ำหนักออกไป การฟาล์ว เมื่อเข้าไปในวงกลมเพื่อทำการทุ่มแล้วสัมผัสภายนอกวงกลมหรือขอบบนของไม้ขวาง หรือขอบบนไม้ขวางหรือขอบบนของวงกลม จะต้องวางอุปกรณ์ไว้ด้านนอกหรือภายในวงกลมแล้วเดินออกด้านหลัง ห้ามใช้ผ้ายางพันนิ้ว มือ 2 นิ้วหรือมากกว่าเข้าด้วยกันยกเว้นบาดเจ็บ ห้ามสวมถุงมือและสามารถใช้สารทามือได้ สามารถคาดสายเข็มขัดหนังหรืออุปกรณ์อื่นที่จำเป็นว่าเหมาะสม เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ของกระดูกได้ ห้ามฉีดสเปรย์หรือสารบางอย่างในวงกลมหรือรองเท้า ลูกน้ำหนักต้องอยู่ภายในเส้นรัศมี และต้องไม่ออกจากวงกลมจนกว่าลูกทุ่มน้ำหนักจะตกถึงพื้น กติกาการขว้างจักร จักรจะต้องตกภายในเส้นรัศมี ห้ามออกนอกวงกลมจนกว่าจักรจะตกถึงพื้นครั้งแรกสมบูรณ์แล้ว ต้องไม่ฉีดสเปรย์หรือสารบางอย่างในวงกลมหรือรองเท้า ห้ามใช้ผ้ายางพันนิ้ว มือ 2 นิ้วหรือมากกว่าเข้าด้วยกันยกเว้นบาดเจ็บ สามารถคาดสายเข็มขัดหนังหรืออุปกรณ์อื่นที่จำเป็นว่าเหมาะสม เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ของกระดูกได้ จักรที่ขว้างออกไปแล้ว ห้ามขว้างกลับมาให้ถือกลับมาที่วงกลม ห้ามออกนอกวงกลมจนกว่าจักรถึงเส้น กติกาการขว้างฆ้อน ฝึกซ้อมได้ไม่เกิน 2ครั้ง การขว้างเริ่มจากในวงกลม เมื่อเหวี่ยงสัมผัสพื้นดิน หรือขอบของวงกลมจะไม่ถือว่าฟาล์ว แต่ถ้าหลังจากสัมผัสพื้นดินหรือ ขอบเหล็กแล้วเขาหยุดการหมุนจะถือว่าฟาล์ว เมื่อเข้าไปในวงกลม ห้ามสัมผัสพื้นดินนอกหรือขอบวงกลมจะถือว่าฟาล์ว ถ้าเกิดหลุดหรือขาดกลางอากาศไม่ถือว่าฟาล์ว และถ้าเสียหลักจนเกิดการฟาล์ว การประลองครั้งนั้นไม่นับเช่นกัน ตัวฆ้อนต้องตกภายในรัศมี ห้ามออกนอกวงกลมจนกว่าฆ้อนจะตกถึงพื้น อุปกรณ์ที่ขว้างไปแล้วห้ามขว้างกลับให้ถือกลับมา กติการพุ่งแหลน ต้องจับตรงที่จับ การพุ่งจะต้องพุ่งออกไปเหนือไหล่หรือเหนือแขนท่อนบน ห้ามใช้วิธีเหวี่ยง หรือขว้าง หรือมุ่งด้วยท่าพลิกแพลงอื่น ๆ การที่หัวแหลนที่เป็นโลหะไม่ได้ถูกพื้นก่อนส่วนอื่น ๆของแหลนถือว่าการแข่งขันไม่มีผล ถ้าหากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือแขนขา ถูกไม้โค้งหรือเส้นที่ลากต่อจากปลาย ของส่วนโค้งถือว่าการแข่งขันไม่ได้ผล หากแหลนหักในระหว่างพุ่งให้ทำการแข่งขันใหม่ แหลนพุ่งแล้วห้ามพุ่งกลับ กติกาการแข่งขันเดิน ลักษณะการเดินที่ถูกต้อง ก่อนยกเท้าหลังจากพื้นเท้าหน้านำ ต้องสัมผัสพื้นก่อนด้วยส้นเท้า เมื่อเท้าหน้านำ สัมผัสพื้นแล้วต้องตึงชั่วขณะจนกว่าจะอยู่แนวตั้งฉากกับลำตัว กติกาการแข่งขันประเภทรวม ชาย ปัญจกรีฑา ทศกรีฑา 1 ปัญจกรีฑา ประกอบด้วยการแข่งขัน 5 ประเภท โดยทำการแข่งขันวันเดียวดังนี้ กระโดดไกล พุ่งแหลน วิ่ง 200 ม ขว้างจักร และวิ่ง 1 500 ม 2 ทศกรีฑา 10 ประเภท จัดทำการแข่งขัน 2 วันติดต่อกัน วันแรก วิ่ง 100ม กระโดดไกล ทุ่มน้ำหนัก กระโดดสูง วิ่ง 400 ม วันที่สอง วิ่งข้ามรั้ว 110 ม ขว้างจักร กระโดดค้ำ พุ่งแหลน วิ่ง 1 500 ม หญิง สัตตกรีฑา มีการแข่งขัน 5 ประเภท แข่ง 2 วันโดยมีดังนี้ วันแรก วิ่งข้ามรั้ว 100 ม กระโดดสูง ทุ่มน้ำหนัก วิ่ง 800 ม ผู้ชนะ คือ ผู้ที่สามารถทำคะแนนสูงสุดในการแข่งขัน ถ้าไม่เข้าแข่งขันหรือไม่ทำการประลองแม้แต่ครั้งเดียวให้ถือว่าเลิกการแข่งขันข้อมูลจาก www petepalai th gs web-p etepalai assets กติกากรีฑา doc

การดูแลรักษาเสริมสมรรถภาพทางกายในการเล่นกรีฑา, การดูแลรักษาเสริมสมรรถภาพทางกายในการเล่นกรีฑา หมายถึง, การดูแลรักษาเสริมสมรรถภาพทางกายในการเล่นกรีฑา คือ, การดูแลรักษาเสริมสมรรถภาพทางกายในการเล่นกรีฑา ความหมาย, การดูแลรักษาเสริมสมรรถภาพทางกายในการเล่นกรีฑา คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu