ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

อยากรู้การเป็นจิตแพทย์ค่ะ?, อยากรู้การเป็นจิตแพทย์ค่ะ? หมายถึง, อยากรู้การเป็นจิตแพทย์ค่ะ? คือ, อยากรู้การเป็นจิตแพทย์ค่ะ? ความหมาย, อยากรู้การเป็นจิตแพทย์ค่ะ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 2
คำถาม

อยากรู้การเป็นจิตแพทย์ค่ะ?

หนูอยากรู้ว่าการเป็นจิตแพทย์ต้องเริ่มจากตรงไหน ?และต้องเรียนอย่างไร ?และเป็นงานที่แน่นอนไหมค่ะ? เงินเดือนประมาณเท่าไรค่ะ?

คำตอบ

                  จิตแพทย์ Psychiatrist ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ได้แก่ผู้ทำหน้าที่วินิจฉัยโรค สั่งยา และให้การรักษาความผิดปกติทางร่างกาย และจิตใจของมนุษย์ ทำการวิจัยปัญหาทางแพทย์และปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงการตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การสั่งยา รักษาอาการผิดปกติต่างๆ อาจทำงานเฉพาะการให้คำแนะนำและรักษาทางยา ตรวจค้นโรคและความผิดปกติต่างๆ ของมนุษย์ เพื่อให้ทราบลักษณะ แก่นแท้ของสมมุติฐาน อาการ ผลของโรค และความผิดปกติสำหรับช่วยกำหนดวิธีการรักษา xml namespace prefix o ns urn schemas-microsoft-com office office   สภาพการจ้างงาน                   ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาจิตแพทย์ซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำในอัตรา ดังนี้     วุฒิการศึกษา                                         หน่วยงาน           ราชการ                     รัฐวิสาหกิจ                       เอกชน     ปริญญาตรี                                                 8 190                 9 500 -10 500     15 000 - 16 000     ปริญญาโท                                                 9 040               15 000 -12 000   23 000 - 24 500     ปริญญาเอก                                           10 600               21 000 -22 000 28 000 - 30 000                   ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจต้องมาทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด อาจจะต้องมีการจัดเวรอยู่ประจำโรงพยาบาล นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว ในภาครัฐ และภาคเอกชนอาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส เป็นต้น สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาจิตแพทย์สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือทำงานพิเศษนอกเวลาทำงานประจำ โดยรายได้ที่ได้รับขึ้นอยู่กับความสามารถและความอุตสาหะ   คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ                   1 สำเร็จการศึกษาทางวิชาจิตแพทย์คณะแพทย์ศาสตร์                     2 ขยันสนใจในการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี                     3 มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ ปราศจากโรค                       4 สามารถอุทิศตนยอมเสียสละเวลา และความสุขส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนจาก การเจ็บป่วย มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้เจ็บป่วย มีความเมตตา และมีความรัก ในเพื่อนมนุษย์ มีความเสียสละที่จะเดินทางไปรักษาพยาบาลผู้คนในชุมชนทั่วประเทศ                       5 มีมารยาทดี สามารถเข้ากับบุคคลอื่นได้ทุกระดับ มีความอดทน อดกลั้น และมีความกล้าหาญ                       6 มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตนมีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์ ไม่ใช้ ความรู้ทางวิชาการของตนไปหลอกลวงหรือทำลายผู้อื่น                     ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ ผู้สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า และสามารถสอบผ่านวิชาต่างๆ ในการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา คือ วิสามัญ 1 คณิตศาสตร์ 1 2 เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางการแพทย์ ตลอดจนการสอบสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย จึงมีสิทธิเข้าศึกษาแพทย์ โดยมีสถาบันที่เปิดสอนวิชาการแพทย์ระดับปริญญาหลายแห่งในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น ผู้ที่จะเรียนแพทย์จะต้องมีฐานะทางการเงินดีพอสมควร เพราะค่าใช้จ่ายในการเรียนวิชาแพทย์ค่อนข้างสูงและใช้เวลานานกว่าการเรียนวิชาชีพอื่นๆ โดยต้องเสียค่าบำรุงการศึกษา ค่าตำราวิชาการแพทย์ และค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆ                     หลักสูตรวิชาการแพทย์ระดับปริญญาตรีตามปกติใช้เวลาเรียน 6 ปี ในสองปีหลักสูตรการเรียนจะเน้นหนักด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่เป็นพื้นฐานสำคัญ ต่อจากนั้นจึงเรียนต่อวิชาการแพทย์ โดยเฉพาะอีก 4 ปี เมื่อสำเร็จได้รับใบอนุญาตประกอบเวชกรรมของแพทยสภามีสิทธิประกอบอาชีพแพทย์ได้ตามกฎหมาย   ที่มาและข้อมูลเพิ่มเติม 100 work work 202 html

อยากรู้การเป็นจิตแพทย์ค่ะ, อยากรู้การเป็นจิตแพทย์ค่ะ หมายถึง, อยากรู้การเป็นจิตแพทย์ค่ะ คือ, อยากรู้การเป็นจิตแพทย์ค่ะ ความหมาย, อยากรู้การเป็นจิตแพทย์ค่ะ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu