ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙, พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙ หมายถึง, พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙ คือ, พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙ ความหมาย, พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙

           วันที่  ๙  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๓๙  เวลา  ๑๐  นาฬิกา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถเสด็จ  พระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งกาญจนาภิเษกท้องสนามหลวง  เมื่อทรงศีลจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีบวงสรวง  ทรงแปรพระพักตร์สู่ปราสาทพระเทพบิดร  ในพระบรมมหาราชวัง  แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ  บวงสรวงสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตจากนั้น  ประทับ  ณ  มุขพระที่นั่งด้านทิศตะวันออกพระราชครูพราหมณ์อ่านประกาศบวงสรวง

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม  ณ  มุขพระที่นั่งด้านทิศเหนือประทับพระแท่นราชอาสน์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร  ชาวพนักงานประโคมมโหระทึก  สังข์แตร  ทหารกองเกียรติยศ  ๓  เหล่าทัพถวายความเคารพ  แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  ทหารบก  ทหารเรือ  ทหารอากาศ  ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ  ๒๑ นัด พระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรเจริญชัยมงคลคาถา  วัดทั่วราชอาณาจักรย่ำระฆังพร้อมกับการประกอบพิธีกรรมของศาสนาอื่น

           สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  นายกรัฐมนตรี  ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา ทรงเปิดเละเปิดกรวยกระทงดอกไม้เป็นการถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ  แล้วกราบบังคมทูลถวายชัยมงคลตามลำดับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบเป็นอันเสร็จพระราชพิธี

           กระแสพระราชดำรัสตอนหนึ่งมีความว่า
                 “...ในโอกาสพิเศษนี้  ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้  ตลอดจนประชาชนชาวไทยทั่วหน้า ได้ตั้งความคิดจิตใจให้แน่วแน่  หนักแน่นอยู่ในความสัจสุจริต และความขยันหมั่นเพียร  ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นั้น คือ ความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไป และระวังมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้เกิดขึ้น และระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึ่ง ความเพียรทั้งสองประการนี้เป็นอุปการะอย่างสำกัญแก่การปฏิบัติตนปฏิบัติงานถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อม ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม ประเทศชาติของเราก็จะสามารถรักษาความเป็นปรกติมั่นคงพร้อมกับพัฒนาให้เจริญรุดหน้าไปได้ดังปรารถนา...”

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙, พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙ หมายถึง, พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙ คือ, พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙ ความหมาย, พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu