ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

หน่วยงานตรวจจับรถยนต์ควันดำในแต่ละอำนาจหน้าที่มีความแตกต่างกันอย่งไร??, หน่วยงานตรวจจับรถยนต์ควันดำในแต่ละอำนาจหน้าที่มีความแตกต่างกันอย่งไร?? หมายถึง, หน่วยงานตรวจจับรถยนต์ควันดำในแต่ละอำนาจหน้าที่มีความแตกต่างกันอย่งไร?? คือ, หน่วยงานตรวจจับรถยนต์ควันดำในแต่ละอำนาจหน้าที่มีความแตกต่างกันอย่งไร?? ความหมาย, หน่วยงานตรวจจับรถยนต์ควันดำในแต่ละอำนาจหน้าที่มีความแตกต่างกันอย่งไร?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

หน่วยงานตรวจจับรถยนต์ควันดำในแต่ละอำนาจหน้าที่มีความแตกต่างกันอย่งไร??

หน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตรวจจับรถยนต์ควันดำบริเวณริมถนน และอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกันอย่างไร

คำตอบ

          ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่ามีกฎหมายหลักอย่างน้อย 4 ฉบับที่ใช้สำหรับกำกับดูแลรถยนต์ที่ก่อให้เกิดควันดำ รวมทั้งมลพิษอื่นๆ ที่เกิดจากรถยนต์ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ ศ 2535 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ ศ 2522 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ ศ 2522 และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2514 ดังนั้น จึงมีหน่วยงานที่มีบทบาทอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ 1 กองบังคับการตำรวจจราจร มีอำนาจหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานจราจร และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ ศ 2522 และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2514 ในการควบคุมรถยนต์ทุกชนิด 2 กรมการขนส่งทางบก มีอำนาจหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ ศ 2522 ในการควบคุมรถยนต์ขนาดใหญ่ เช่น รถโดยสารประจำทาง รถบรรทุก 10 ล้อ เป็นต้น 3 กรมควบคุมมลพิษ และกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ ศ 2535 ในการควบคุมรถยนต์ขนาดเล็ก รถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เช่น รถกระบะหรือรถปิ๊กอัพ รถตู้ส่วนบุคคล เป็นต้น ข้อมูลจาก เวปไซด์กรมควบคุมมลพิษ

หน่วยงานตรวจจับรถยนต์ควันดำในแต่ละอำนาจหน้าที่มีความแตกต่างกันอย่งไร?, หน่วยงานตรวจจับรถยนต์ควันดำในแต่ละอำนาจหน้าที่มีความแตกต่างกันอย่งไร? หมายถึง, หน่วยงานตรวจจับรถยนต์ควันดำในแต่ละอำนาจหน้าที่มีความแตกต่างกันอย่งไร? คือ, หน่วยงานตรวจจับรถยนต์ควันดำในแต่ละอำนาจหน้าที่มีความแตกต่างกันอย่งไร? ความหมาย, หน่วยงานตรวจจับรถยนต์ควันดำในแต่ละอำนาจหน้าที่มีความแตกต่างกันอย่งไร? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu