ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การสร้างระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิก, การสร้างระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิก หมายถึง, การสร้างระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิก คือ, การสร้างระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิก ความหมาย, การสร้างระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การสร้างระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิก

            เนื่องจากพิบัติภัยจากคลื่นสึนามิก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มากและไม่อาจพยากรณ์ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจนและแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด และ ณ ที่ใด  ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือ จะต้องมีการสร้างระบบการเตือนภัยและการเฝ้าระวัง เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า และมีเวลาเตรียมตัว หรือหลบภัยได้ทันเมื่อเกิดคลื่นสึนามิขึ้น ณ บริเวณหนึ่งบริเวณใดแล้ว

           โดยที่คลื่นสึนามิมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในย่านมหาสมุทรแปซิฟิก ดังนั้นประเทศต่างๆ ที่ตั้งอยู่โดยรอบมหาสมุทรแปซิฟิกจึงร่วมมือกันสร้างระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิขึ้นเป็นแห่งแรก เริ่มด้วยคณะกรรมการระหว่างประเทศด้านสมุทรศาสตร์ (Intergovernmental Oceanographic Commission : IOC) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้องค์การยูเนสโก ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลคลื่นสึนามิระหว่างประเทศ (International Tsunami  Information Center - ITIC) ขึ้นที่เมืองโฮโนลูลู ในรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มประสานงานระหว่างประเทศด้านการเตือนภัยคลื่นสึนามิในแปซิฟิก (International Coordinating Group for the Tsunami  Warning System in the Pacific -ICG/ITSU) มีประเทศต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกรวม  ๒๕  ประเทศ  มี ภารกิจสำคัญคือ การสร้างความร่วมมือและประสานงานในกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ โดยมีศูนย์เตือนภัยจากคลื่นสึนามิในแปซิฟิก (Pacific Tsunami  Warning Center - PTWC) เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มประสานงานดังกล่าว

          ภารกิจหลักของศูนย์  PTWC  คือการตรวจจับหาตำแหน่งและวัดค่าที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวที่เกี่ยวข้องกับการเกิดคลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกและบริเวณใกล้เคียงโดยศูนย์จะรับข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินจากสถานีตรวจวัด ซึ่งตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกมากกว่า ๑๕๐ สถานี  ด้วยความร่วมมือของประเทศต่างๆ หากพบว่าแผ่นดินไหวมีตำแหน่ง ความลึก   และระดับความรุนแรง  ตรงกับเงื่อนไขที่จะเกิดคลื่นสึนามิได้ ก็จะแจ้งข้อมูลเตือนภัยให้ประเทศสมาชิกทราบล่วงหน้า ต่อจากนั้นศูนย์จะเฝ้าติดตามข้อมูลระดับน้ำทะเล เพื่อดูว่ามีการก่อตัวของคลื่นสึนามิแล้วหรือยัง โดยรับข้อมูลระดับน้ำทะเลจากสถานีวัดมากกว่า ๑๐๐ สถานี หากตรวจพบว่าเกิดการก่อตัวของคลื่นสึนามิที่มีอานุภาพในการทำลายล้างสูงในระยะทางไกลๆ แล้ว ก็จะขยายการเตือนภัยไปยังประเทศต่างๆ ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมด

          นอกจากการทำงานของศูนย์ PTWC แล้ว บางประเทศยังได้จัดตั้งศูนย์เตือนภัยคลื่นสึนามิสำหรับประเทศหรือดินแดนของตนด้วย เช่น ประเทศญี่ปุ่น รัสเซีย ชิลี และหมู่เกาะโปลินีเชียของฝรั่งเศส ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากมีศูนย์ PTWC แล้วก็ยังมีศูนย์เตือนภัยคลื่นสึนามิสำหรับชายฝั่งทะเลตะวันตก และรัฐอะแลสกา (The U.S. West Coast / Alaska Tsunami  Warning Center - WC/ATWC)  อีกด้วย

การสร้างระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิก, การสร้างระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิก หมายถึง, การสร้างระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิก คือ, การสร้างระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิก ความหมาย, การสร้างระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 30

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu