ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทำงานตามเอกสารที่นิติบุคคลส่งมอบ?, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทำงานตามเอกสารที่นิติบุคคลส่งมอบ? หมายถึง, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทำงานตามเอกสารที่นิติบุคคลส่งมอบ? คือ, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทำงานตามเอกสารที่นิติบุคคลส่งมอบ? ความหมาย, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทำงานตามเอกสารที่นิติบุคคลส่งมอบ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทำงานตามเอกสารที่นิติบุคคลส่งมอบ?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทำงานตามเอกสารที่นิติบุคคลส่งมอบ แต่สรรพากรไปดูข้อเท็จจริงแล้ว ผู้ประกอบการแสดงรายได้ไม่เหมาะสมกับข้อ เท็จจริง nbsp กรณีนี้สรรพากรพบความผิดว่าแสดงรายได้ไม่ครบถ้วน nbsp ผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีความผิดหรือไม่

คำตอบ

ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต้องปฏิบัติงานและรับรองบัญชีตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท ป 122 2545 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน   พ ศ 2545 ซึ่งในการตรวจสอบหากพบว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีการบันทึกบัญชีถูกต้องเป็นจริงตาม ควรตรงตามสมุดบัญชีเอกสารประกอบการลงบัญชีและจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามมาตรฐานการ บัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เอกสารประกอบการลงบัญชีเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกิดขึ้นจริง ถูกต้องเชื่อถือได้และ เกี่ยวข้องกับกิจการ และสอดส่องใช้ความรู้ ความระมัดระวังในการตรวจสอบและรับรองบัญชีเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพโดยทั่วไปแล้ว ก็ถือว่าผู้ ตรวจสอบและรับรองบัญชีปฏิบัติงานไม่บกพร่อง   ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมสรรพากร

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทำงานตามเอกสารที่นิติบุคคลส่งมอบ, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทำงานตามเอกสารที่นิติบุคคลส่งมอบ หมายถึง, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทำงานตามเอกสารที่นิติบุคคลส่งมอบ คือ, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทำงานตามเอกสารที่นิติบุคคลส่งมอบ ความหมาย, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทำงานตามเอกสารที่นิติบุคคลส่งมอบ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu