ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ประเภทของงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร, ประเภทของงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หมายถึง, ประเภทของงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร คือ, ประเภทของงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ความหมาย, ประเภทของงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ประเภทของงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

          งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่นิยมก่อสร้างกันทั่วไปมีหลายประเภท ได้แก่ งานอ่างเก็บน้ำ งานสระเก็บน้ำ งานขุดลอกหนองและบึง งานฝายทดน้ำ  งานคลองส่งน้ำ และงานสูบน้ำ โดยมีรายละเอียดงานแต่ละประเภท ดังนี้
          คลองส่งน้ำคือทางน้ำที่ขุดหรือก่อสร้างขึ้น  เพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจากอ่างเก็บน้ำ และจากแหล่งน้ำด้านหน้าฝายหรือหน้าเขื่อนระบายน้ำ แจกไปให้พื้นที่เพาะปลูกหรือบริเวณที่ต้องการน้ำ คลองส่งน้ำทุกสายจะมีแนวไปตามบริเวณที่สูงซึ่งสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ที่ต้องการน้ำทั้งหมดได้  โดยคลองที่สร้างจะมีขนาดและสัดส่วนพื้นที่รูปตัดขวางของตัวคลองโตพอที่จะส่งน้ำในปริมาณที่ต้องการ และมีระดับน้ำในคลองสูงเพื่อการส่งออกไปยังบริเวณที่ต้องการน้ำได้อย่างสะดวก นอกจากนั้นบริเวณคลองส่งน้ำทุกสายจะต้องสร้างอาคารประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใช้ควบคุม และบังคับน้ำให้สามารถส่งไปตามคลองจนถึงพื้นที่ทุกแห่งที่ต้องการ
          สำหรับงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เรานิยมสร้างคลองส่งน้ำในเขตพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำ  โครงการฝายหรือเขื่อนระบายน้ำ และโครงการสูบน้ำ เพื่อใช้ส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกหรือบริเวณที่ต้องการน้ำให้ทั่วถึงในบางท้องที่ถ้าสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำธรรมชาติซึ่งตามปกติน้ำที่ไหลมาในฤดูกาลเพาะปลูกมีระดับสูงเสมอตลิ่งหรือต่ำกว่าตลิ่งเพียงเล็กน้อยทุกปี ก็จะขุดคลองโดยเริ่มต้นจากลำน้ำ ดังกล่าวเข้าไปในพื้นที่เพาะปลูก แล้วสร้างอาคารประตูหรือท่อระบายน้ำพร้อมกับติดตั้งบานประตูสำหรับบังคับน้ำกั้นอยู่ที่ปลายคลองในบริเวณใกล้กับลำน้ำธรรมชาตินั้น ก็จะสามารถเก็บกักน้ำซึ่งไหลเข้าไปให้ขังอยู่ในคลองหลังจากที่น้ำในลำน้ำธรรมชาติมีระดับลดลง แล้วเก็บไว้ใช้เพื่อการเกษตรในระยะฤดูแล้งได้
 

ประเภทของงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร, ประเภทของงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หมายถึง, ประเภทของงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร คือ, ประเภทของงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ความหมาย, ประเภทของงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu