ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

กรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่อะไรบ้างเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ??, กรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่อะไรบ้างเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ?? หมายถึง, กรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่อะไรบ้างเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ?? คือ, กรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่อะไรบ้างเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ?? ความหมาย, กรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่อะไรบ้างเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

กรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่อะไรบ้างเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ??

กรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่อะไรบ้างเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ

คำตอบ

        กรมควบคุมมลพิษมีโดยสำนักจัดการคุณภาพน้ำมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอความเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนหลักในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางน้ำ จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษด้านมลพิษทางน้ำ จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ประสานการปฏิบัติการ ควบคุม แก้ไขภาวะมลพิษทางน้ำ ฟื้นฟูและประเมินความเสียหายของแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางน้ำ เสนอแนะมาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการควบคุมมลพิษทางน้ำ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำ จัดทำรายงานสถานการณ์ด้านมลพิษทางน้ำ พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และวิธีการที่เหมาะสมในการลดมลพิษทางน้ำ ตลอดจนร่วมมือและดำเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านการจัดการคุณภาพน้ำ ข้อมูลจาก เวปไซด์กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่อะไรบ้างเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ?, กรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่อะไรบ้างเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ? หมายถึง, กรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่อะไรบ้างเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ? คือ, กรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่อะไรบ้างเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ? ความหมาย, กรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่อะไรบ้างเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu