ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ไว้อย่างไร?, คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ไว้อย่างไร? หมายถึง, คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ไว้อย่างไร? คือ, คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ไว้อย่างไร? ความหมาย, คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ไว้อย่างไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ไว้อย่างไร?

nbsp คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ไว้อย่างไร

คำตอบ

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ลงวันที่ 10 มีนาคม 2543 กำหนดให้สหกรณ์นำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ได้ดังนี้ 1 บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก 2 ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือ รับอาวัล โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด 3 ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก 4 ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินประกันการชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 5 ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก 6 ฝากหรือลงทุนอื่นใด นอกจากที่กำหนดไว้ตาม 1 ถึง 5 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาต ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ไว้อย่างไร, คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ไว้อย่างไร หมายถึง, คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ไว้อย่างไร คือ, คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ไว้อย่างไร ความหมาย, คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ไว้อย่างไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu