ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การวางหลักประกันซองหรือหลักประกัน ให้ใช้หลักประกันอย่างไรบ้าง?, การวางหลักประกันซองหรือหลักประกัน ให้ใช้หลักประกันอย่างไรบ้าง? หมายถึง, การวางหลักประกันซองหรือหลักประกัน ให้ใช้หลักประกันอย่างไรบ้าง? คือ, การวางหลักประกันซองหรือหลักประกัน ให้ใช้หลักประกันอย่างไรบ้าง? ความหมาย, การวางหลักประกันซองหรือหลักประกัน ให้ใช้หลักประกันอย่างไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การวางหลักประกันซองหรือหลักประกัน ให้ใช้หลักประกันอย่างไรบ้าง?

nbsp การวางหลักประกันซองหรือหลักประกัน ให้ใช้หลักประกันอย่างไรบ้าง

คำตอบ

ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ - เงินสด - เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ - หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่กองแผนงานกำหนด - หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบ - พันธบัตรรัฐบาลไทย ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวางหลักประกันซองหรือหลักประกัน ให้ใช้หลักประกันอย่างไรบ้าง, การวางหลักประกันซองหรือหลักประกัน ให้ใช้หลักประกันอย่างไรบ้าง หมายถึง, การวางหลักประกันซองหรือหลักประกัน ให้ใช้หลักประกันอย่างไรบ้าง คือ, การวางหลักประกันซองหรือหลักประกัน ให้ใช้หลักประกันอย่างไรบ้าง ความหมาย, การวางหลักประกันซองหรือหลักประกัน ให้ใช้หลักประกันอย่างไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu