ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การแจ้งจำนวนรายชื่อธุรกิจห้างหุ้นส่วนที่จะตรวจสอบนอกจากจะต้องแจ้งที่กรมสรรพากรแล้วจะต้องแจ้งที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยหรือไม่?, การแจ้งจำนวนรายชื่อธุรกิจห้างหุ้นส่วนที่จะตรวจสอบนอกจากจะต้องแจ้งที่กรมสรรพากรแล้วจะต้องแจ้งที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยหรือไม่? หมายถึง, การแจ้งจำนวนรายชื่อธุรกิจห้างหุ้นส่วนที่จะตรวจสอบนอกจากจะต้องแจ้งที่กรมสรรพากรแล้วจะต้องแจ้งที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยหรือไม่? คือ, การแจ้งจำนวนรายชื่อธุรกิจห้างหุ้นส่วนที่จะตรวจสอบนอกจากจะต้องแจ้งที่กรมสรรพากรแล้วจะต้องแจ้งที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยหรือไม่? ความหมาย, การแจ้งจำนวนรายชื่อธุรกิจห้างหุ้นส่วนที่จะตรวจสอบนอกจากจะต้องแจ้งที่กรมสรรพากรแล้วจะต้องแจ้งที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยหรือไม่? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การแจ้งจำนวนรายชื่อธุรกิจห้างหุ้นส่วนที่จะตรวจสอบนอกจากจะต้องแจ้งที่กรมสรรพากรแล้วจะต้องแจ้งที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยหรือไม่?

การแจ้งจำนวนรายชื่อธุรกิจห้างหุ้นส่วนที่จะตรวจสอบนอกจากจะต้องแจ้งที่กรมสรรพากรแล้วจะต้องแจ้งที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยหรือไม่

คำตอบ

                    ผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ทำการตรวจสอบและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ ศ 2543 จะต้องแจ้งจำนวนและรายชื่อกิจการที่ตนจะทำการตรวจสอบและรับรองบัญชีนั้นต่อกรมสรรพากร ทราบภายใน วันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี                     สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ทำการตรวจสอบและรับรองบัญชี บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่ได้รับยกเว้นตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ ศ 2543 จะต้องแจ้งจำนวนและรายชื่อกิจการที่ตรวจสอบต่อกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ที่มา เว็บไซต์กรมสรรพากร

การแจ้งจำนวนรายชื่อธุรกิจห้างหุ้นส่วนที่จะตรวจสอบนอกจากจะต้องแจ้งที่กรมสรรพากรแล้วจะต้องแจ้งที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยหรือไม่, การแจ้งจำนวนรายชื่อธุรกิจห้างหุ้นส่วนที่จะตรวจสอบนอกจากจะต้องแจ้งที่กรมสรรพากรแล้วจะต้องแจ้งที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยหรือไม่ หมายถึง, การแจ้งจำนวนรายชื่อธุรกิจห้างหุ้นส่วนที่จะตรวจสอบนอกจากจะต้องแจ้งที่กรมสรรพากรแล้วจะต้องแจ้งที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยหรือไม่ คือ, การแจ้งจำนวนรายชื่อธุรกิจห้างหุ้นส่วนที่จะตรวจสอบนอกจากจะต้องแจ้งที่กรมสรรพากรแล้วจะต้องแจ้งที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยหรือไม่ ความหมาย, การแจ้งจำนวนรายชื่อธุรกิจห้างหุ้นส่วนที่จะตรวจสอบนอกจากจะต้องแจ้งที่กรมสรรพากรแล้วจะต้องแจ้งที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยหรือไม่ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu