ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

รัฐบาลมีความโปร่งใสในการไปทำ FTA กับประเทศต่างๆหรือไม่? อย่างไร??, รัฐบาลมีความโปร่งใสในการไปทำ FTA กับประเทศต่างๆหรือไม่? อย่างไร?? หมายถึง, รัฐบาลมีความโปร่งใสในการไปทำ FTA กับประเทศต่างๆหรือไม่? อย่างไร?? คือ, รัฐบาลมีความโปร่งใสในการไปทำ FTA กับประเทศต่างๆหรือไม่? อย่างไร?? ความหมาย, รัฐบาลมีความโปร่งใสในการไปทำ FTA กับประเทศต่างๆหรือไม่? อย่างไร?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

รัฐบาลมีความโปร่งใสในการไปทำ FTA กับประเทศต่างๆหรือไม่? อย่างไร??

รัฐบาลมีความโปร่งใสในการไปทำ FTA กับประเทศต่างๆหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ

รัฐบาลมีความโปร่งใสในการทำ FTA และทำด้วยความรอบคอบ มีการเตรียมการล่วงหน้าเป็นขั้นตอน ก่อนจะเจรจา - ศึกษาความเป็นไปได้ ดูว่าจะได้ เสีย อย่างไร กับประเทศใด - ได้มากกว่าเสีย จึงจะทำ FTA ระหว่างการเจรจา - กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศผ่านสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ช่อง11 วิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์หลายฉบับ รวมทั้งใน Internet เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำ FTA กับประเทศต่างๆ โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2547 จนถึงเดือนพฤษภาคม ศกนี้ - จ้างศึกษาเป็นรายสินค้า และรายสาขา - หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน สภาอุตฯ และสภาหอฯ - ประชุมหารือกับผู้ผลิต ผู้ส่งออก ทั้งสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม เกือบ 30 สาขา เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ประกอบการเจรจาให้ได้ประโยชน์สูงสุด - คณะทำงานติดตามผลฯ จะติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะมาตรการปรับตัวรองรับ หลังการเจรจา - กระทรวงพาณิชย์ ได้เผยแพร่ผลการเจรจา รายละเอียดข้อตกลง FTA รายการสินค้าที่ตกลงลดภาษีระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ตลอดจนความคืบหน้าการเจรจากับแต่ละประเทศเป็นระยะๆ ทั้งทางสื่อ สิ่งพิมพ์ และใน website www dtn moc go th และ www thaifta com - กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง จัดสัมมนาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยครอบคลุมทั้ง 4 ภาค เพื่อเผยแพร่ผลการเจรจา FTA ตลอดจน กระตุ้น สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่กลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผู้ผลิต ผู้ส่งออก เกษตรกร และสาธารณชน ให้เข้ามาใช้โอกาสจากการที่รัฐบาลไปเปิดตลาดไว้ให้ ในขณะที่บางกลุ่มอาจต้องเตรียมปรับตัวรองรับ การปฏิบัติตามผลการเจรจา - เมื่อข้อตกลงมีผลบังคับใช้ จะมีการติดตามและตรวจสอบว่าประเทศคู่เจรจา FTA นั้นๆ ได้ปฏิบัติตามผลการเจรจาหรือไม่ ยกตัวอย่างกรณี ผักผลไม้ ไทย-จีน ผู้ส่งออกไทยบางรายยังเจอปัญหาอุปสรรคในการขอใบอนุญาตนำเข้า ซึ่งใช้เวลานานมีการตรวจสอบที่เข้มงวด ทำให้ผู้ส่งออกไทยไม่สามารถส่งสินค้าเข้าไปได้อย่างเต็มที่ กระทรวงพาณิชย์ ได้เร่งแก้ไข โดยตั้ง Special Task Forces 4 ชุด เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าว ข้อมูลจาก เวปไซด์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

รัฐบาลมีความโปร่งใสในการไปทำ FTA กับประเทศต่างๆหรือไม่? อย่างไร?, รัฐบาลมีความโปร่งใสในการไปทำ FTA กับประเทศต่างๆหรือไม่? อย่างไร? หมายถึง, รัฐบาลมีความโปร่งใสในการไปทำ FTA กับประเทศต่างๆหรือไม่? อย่างไร? คือ, รัฐบาลมีความโปร่งใสในการไปทำ FTA กับประเทศต่างๆหรือไม่? อย่างไร? ความหมาย, รัฐบาลมีความโปร่งใสในการไปทำ FTA กับประเทศต่างๆหรือไม่? อย่างไร? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu