ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ยายยกที่ดินให้หลานต่างกับยกให้ลูกอย่างไร??, ยายยกที่ดินให้หลานต่างกับยกให้ลูกอย่างไร?? หมายถึง, ยายยกที่ดินให้หลานต่างกับยกให้ลูกอย่างไร?? คือ, ยายยกที่ดินให้หลานต่างกับยกให้ลูกอย่างไร?? ความหมาย, ยายยกที่ดินให้หลานต่างกับยกให้ลูกอย่างไร?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
คำถาม

ยายยกที่ดินให้หลานต่างกับยกให้ลูกอย่างไร??

ยายยกที่ดินให้หลาน nbsp จะเสียค่าใช้จ่ายแตกต่างกับยกให้ลูกหรือไม่ nbsp การยกให้จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการโอนมรดกหรือไม่ nbsp มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร

คำตอบ

        การยกที่ดินให้ลูกหรือยกให้หลานที่เป็นผู้สืบสันดานโดยตรง   จะเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ   50   สตางค์   จากราคาประเมินและเสียค่าอากรแสตมป์ร้อยละ   50   สตางค์ จากราคาประเมินหรือราคาทุนทรัพย์ที่ผู้ขอแสดงแล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า   ส่วนภาษีหัก   ณ   ที่จ่าย   ในการยกให้หลานจะเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร   แต่หากยกให้ลูกโดยชอบด้วยกฎหมายจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้การยกให้กับการโอนมรดกต่างกันในข้อเท็จจริง   กล่าวคือ   ถ้าเป็นการให้เป็นกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน   ผู้ให้   ยังคงมีชีวิตอยู่   ส่วนการโอนมรดกเป็นเรื่องที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เจ้ามรดก   ได้ถึงแก่กรรมแล้วและทรัพย์สินต่าง ๆ   ของผู้ตายจะเป็นมรดก   ตกทอดแก่ทายาทซึ่งมีทั้งทายาทโดยธรรมและผู้รับพินัยกรรม   และทายาทเหล่านี้จึงมาขอโอนมรดกตามขั้นตอนของกฎหมาย   ซึ่งในการโอน   ถ้าเป็นการให้หรือโอนมรดกระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน   หรือ ระหว่างคู่สมรส   ผู้ขอจะเสียค่าธรรมเนียม   ร้อยละ   50   สตางค์   ตามราคาประเมิน   สำหรับภาษีอากร   หากเป็นการโอนมรดกไม่มีกรณีต้องเสียแต่อย่างใด   แต่หากเป็นการให้ต้องเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร   เว้นแต่การให้ระหว่างบิดา   มารดา   กับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย   จะได้รับยกเว้นภาษี ข้อมูลจาก สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

ยายยกที่ดินให้หลานต่างกับยกให้ลูกอย่างไร?, ยายยกที่ดินให้หลานต่างกับยกให้ลูกอย่างไร? หมายถึง, ยายยกที่ดินให้หลานต่างกับยกให้ลูกอย่างไร? คือ, ยายยกที่ดินให้หลานต่างกับยกให้ลูกอย่างไร? ความหมาย, ยายยกที่ดินให้หลานต่างกับยกให้ลูกอย่างไร? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu