ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ส่งตัวอย่างสินค้าไปให้ลูกค้าต่างประเทศ และนำกลับเข้ามาจะต้องเสียภาษีนำเข้าประเทศหรือไม่??, ส่งตัวอย่างสินค้าไปให้ลูกค้าต่างประเทศ และนำกลับเข้ามาจะต้องเสียภาษีนำเข้าประเทศหรือไม่?? หมายถึง, ส่งตัวอย่างสินค้าไปให้ลูกค้าต่างประเทศ และนำกลับเข้ามาจะต้องเสียภาษีนำเข้าประเทศหรือไม่?? คือ, ส่งตัวอย่างสินค้าไปให้ลูกค้าต่างประเทศ และนำกลับเข้ามาจะต้องเสียภาษีนำเข้าประเทศหรือไม่?? ความหมาย, ส่งตัวอย่างสินค้าไปให้ลูกค้าต่างประเทศ และนำกลับเข้ามาจะต้องเสียภาษีนำเข้าประเทศหรือไม่?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ส่งตัวอย่างสินค้าไปให้ลูกค้าต่างประเทศ และนำกลับเข้ามาจะต้องเสียภาษีนำเข้าประเทศหรือไม่??

ส่งตัวอย่างสินค้าไปให้ลูกค้าต่างประเทศ และนำกลับเข้ามาจะต้องเสียภาษีนำเข้าประเทศหรือไม่

คำตอบ

        สินค้าที่นำเข้ามาในประเทศจะต้องเสียภาษีอากรขาเข้าไว้ แต่ถ้าหากเป็นสินค้าที่นำออกไปจากประเทศ แล้วนำกลับเข้ามาอีก และขณะนำออกไปได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรอย่างถูกต้องตามระเบียบพิธีการศุลกากรแล้ว ไม่ต้องเสียภาษีอากรนำเข้าอีก สามารถทำได้ 2 วิธีคือ         1 ทำใบขนสินค้าขาออก ฉบับสุทธินำกลับไว้ขณะผ่านพิธีการขาออกกับกรมศุลกากร ซึ่งจะต้องแนบภาพถ่ายและรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบขณะนำกลับเข้ามาทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าสินค้าดังกล่าวที่ส่งออกไปจะต้องนำกลับเข้ามาภายใน 1 ปี โดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะแต่ประการใด         2 ทำเอกสาร เอ ที เอ คาร์เนท์ ซึ่งสามารถใช้เป็นเอกสารค้ำประกันแทนใบขนสินค้าขาออก ใบขนสินค้าขาเข้ารวมทั้งใช้เป็นหลักประกันค่าภาษีอากรด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านพิธีการศุลกากรในการนำเข้าและส่งของออกชั่วคราวโดยได้รับการยกเว้นอากร ทั้งนี้หากมีความประสงค์ที่จะใช้เอกสาร เอ ที เอ คาร์เนท์ ในการส่งของตัวอย่างสินค้าก็สามารถติดต่อกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ออกเอกสารค้ำประกัน เอ ที เอ ค่าร์เนท์ ดังกล่าว ข้อมูลจาก กรมศุลกากร

ส่งตัวอย่างสินค้าไปให้ลูกค้าต่างประเทศ และนำกลับเข้ามาจะต้องเสียภาษีนำเข้าประเทศหรือไม่?, ส่งตัวอย่างสินค้าไปให้ลูกค้าต่างประเทศ และนำกลับเข้ามาจะต้องเสียภาษีนำเข้าประเทศหรือไม่? หมายถึง, ส่งตัวอย่างสินค้าไปให้ลูกค้าต่างประเทศ และนำกลับเข้ามาจะต้องเสียภาษีนำเข้าประเทศหรือไม่? คือ, ส่งตัวอย่างสินค้าไปให้ลูกค้าต่างประเทศ และนำกลับเข้ามาจะต้องเสียภาษีนำเข้าประเทศหรือไม่? ความหมาย, ส่งตัวอย่างสินค้าไปให้ลูกค้าต่างประเทศ และนำกลับเข้ามาจะต้องเสียภาษีนำเข้าประเทศหรือไม่? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu