ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ต้องการส่งสินค้าไปซ่อมที่ต่างประเทศ อยากสอบถามรายละเอียดในการทำใบสุทธินำกลับ?, ต้องการส่งสินค้าไปซ่อมที่ต่างประเทศ อยากสอบถามรายละเอียดในการทำใบสุทธินำกลับ? หมายถึง, ต้องการส่งสินค้าไปซ่อมที่ต่างประเทศ อยากสอบถามรายละเอียดในการทำใบสุทธินำกลับ? คือ, ต้องการส่งสินค้าไปซ่อมที่ต่างประเทศ อยากสอบถามรายละเอียดในการทำใบสุทธินำกลับ? ความหมาย, ต้องการส่งสินค้าไปซ่อมที่ต่างประเทศ อยากสอบถามรายละเอียดในการทำใบสุทธินำกลับ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ต้องการส่งสินค้าไปซ่อมที่ต่างประเทศ อยากสอบถามรายละเอียดในการทำใบสุทธินำกลับ?

ต้องการส่งสินค้าไปซ่อมที่ต่างประเทศ อยากสอบถามรายละเอียดในการทำใบสุทธินำกลับ

คำตอบ

1 หลักเกณฑ์การขอใบสุทธิสำหรับนำกลับ ผู้ส่งของออกจะขอรับใบสุทธิสำหรับนำกลับได้ในขณะผ่านพิธีการส่งออก สำหรับของส่งออกแล้วนำกลับเข้ามาเพื่อขอรับยกเว้นอากรได้ 2 ประเภท คือ 1 ของส่งออกรวมทั้งของส่งกลับออกไป ซึ่งนำกลับเข้ามาภายในหนึ่งปี โดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือ รูปแต่ประการใด ตามประเภทที่ 1 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ ศ 2530 2 ของนำเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งได้เสียอากรไว้ครบถ้วนแล้ว และภายหลังส่งกลับออกไปซ่อม ณ ต่างประเทศ และนำกลับเข้าภายในหนึ่งปีหลังจากได้รับใบสุทธินำกลับตามประเภท ที่ 2 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ ศ 2530 จะได้รับยกเว้นเพียงเท่าราคาหรือปริมาณแห่งของเดิมที่ส่งออกไปเท่านั้น สำหรับราคาหรือปริมาณที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการซ่อมจะต้องชำระอากรตามพิกัดของของเดิมที่ส่งออกไป โดยคำนวณจากราคาหรือปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการประกันภัย 2 การยื่นขอใบสุทธิสำหรับนำกลับ 1 ผู้ส่งของออกจะต้องจัดทำสำเนาใบขนสินค้าขาออกเพิ่มขึ้น 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็นใบสุทธินำกลับ 2 ใบสุทธิสำหรับนำกลับถือเป็นใบรับรองการบรรทุกซึ่งหน่วยงานผู้ออกจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ 40บาท 3 ให้กระทำ ณ ท่าหรือที่ที่ส่งของออกขณะยื่นผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก 3 ใบสุทธินำกลับมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ส่งออก แต่ผู้ส่งออกสามารถขอผ่อนผันใบสุทธิสำหรับนำกลับและขยายกำหนดเวลา 1 ผู้ร้องขอจะต้องยื่นคำร้องพร้อมเหตุผลเพื่อขอผ่อนผัน และ หรือ ขยายกำหนดเวลา ต่อหน่วยงานพิธีการเพื่อตรวจสอบเอกสารการนำเข้าว่าเป็นรายเดียวกันกับของที่ส่งออก 1 1 กรณีมีใบสุทธิสำหรับนำกลับ และครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันส่งออก กรมศุลกากรจะขยายเวลาให้ตามสมควรแก่กรณีแต่ไม่เกินครั้งละ 1 ปี 1 2 กรณีไม่มีใบสุทธิสำหรับนำกลับ ให้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันและ หรือขยายกำหนดเวลาพร้อมเหตุผลและใบตราส่งสินค้าฉบับขาออก และ หรือ หลักฐานการคืนเงิน Debit Note และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผ่านพิธีการใบขนสินค้าต่อหน่วยงานพิธีการนำเข้า ณ ท่า หรือที่ที่นำเข้า 1 3 กรณีไม่มีใบขนสินค้า แต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นของที่มีกำเนิดในประเทศ ไทย และนำกลับเข้ามาภายใน 1 ปีจะได้รับอนุญาตให้ยกเว้นใบสุทธิสำหรับนำกลับได้เฉพาะกรณีดังนี้ - เครื่องประดับ หรือ ของอื่นที่เชื่อได้ว่านักทัศนาจรชาวต่างประเทศได้ซื้อและนำติดตัวออกไป ภายหลังส่งคืนมายังผู้ขาย - ของที่ผู้เดินทางนำกลับออกไปแล้วนำกลับเข้ามาพร้อมตน กรณีนี้ก่อนได้รับอนญาตให้ยกเว้นใบสุทธินำกลับจะเปรียบเทียบปรับเพื่อระงับคดีฐานนำของออกไปโดยไม่ผ่านศุลกากร รายละ 1 000 บาท 1 4 กรณีของนำออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิต สินค้าหรือ ร้านค้าปลอดอากร หรือของที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ พ ร บ ศุลกากร ฉบับที่9 พ ศ 2482หรือของชดเชยค่าภาษีอากรจะผ่อนผันใบสุทธินำกลับให้เมื่อได้ตรวจสอบว่าได้ส่งเงินชดเชยค่าภาษีอากร หรือเงินอากรคืนกรมศุลกากรแล้ว 2 กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น กรมฯ จะพิจารณาอนุญาตเป็นการเฉพาะราย ข้อมูลจาก กรมศุลกากร

ต้องการส่งสินค้าไปซ่อมที่ต่างประเทศ อยากสอบถามรายละเอียดในการทำใบสุทธินำกลับ, ต้องการส่งสินค้าไปซ่อมที่ต่างประเทศ อยากสอบถามรายละเอียดในการทำใบสุทธินำกลับ หมายถึง, ต้องการส่งสินค้าไปซ่อมที่ต่างประเทศ อยากสอบถามรายละเอียดในการทำใบสุทธินำกลับ คือ, ต้องการส่งสินค้าไปซ่อมที่ต่างประเทศ อยากสอบถามรายละเอียดในการทำใบสุทธินำกลับ ความหมาย, ต้องการส่งสินค้าไปซ่อมที่ต่างประเทศ อยากสอบถามรายละเอียดในการทำใบสุทธินำกลับ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu