ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ห้องสมุด, ห้องสมุด หมายถึง, ห้องสมุด คือ, ห้องสมุด ความหมาย, ห้องสมุด คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ห้องสมุด

          ในรอบร้อยปีที่ผ่านมา    ห้องสมุดได้มีวิวัฒนาการก้าวหน้ามากทั้งในด้านปริมาณของหนังสือ คุณภาพและมาตรฐานของการดำเนินงานด้านเทคนิคในการวิเคราะห์เนื้อหา  ในการจัดกลุ่มหมวดหมู่ของเนื้อหาวิชาต่างๆ การจัดเก็บสงวนรักษา     จัดทำเครื่องมือค้นหาเรื่องราวที่ต้องการการจัดการฝึกอบรมบุคลากรในด้านวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ การนำเครื่องจักรกลรวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดและการให้บริการทางความรู้ต่างๆ อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับความต้องการ เป็นกำลังทางด้านวิชาความรู้ข่าวสาร  และข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาทุกด้านของแต่ละคน และของสังคม
          ปัจจุบันนี้ เป็นที่รับรองทั่วโลกว่า ห้องสมุดเป็นสถาบันรวบรวมและให้บริการความรู้แก่บุคคล และสังคม รัฐบาลของประเทศต่างๆ ถือเป็นภารกิจที่จะจัดให้มี  และสนับสนุนการดำเนินงาน และพัฒนาการของห้องสมุด  โดยจัดสร้างงบประมาณให้เพียงพอสำหรับจัดซื้อหนังสือตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ จัดสร้างและบำรุงรักษาสถานที่จัดให้มีตำแหน่งสำหรับบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในห้องสมุด  ให้ห้องสมุดเป็นหน่วยงานที่มีสถานภาพมั่นคง ให้มีการศึกษาทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์   และสารนิเทศศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา  จัดทำมาตรฐานงานทางเทคนิค ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  และให้ทั่วถึงประชาชนในชาติ แม้ว่าการสนับสนุนจะมากน้อยแตกต่างกันในแต่ละประเทศถ้ามองภาพรวมแล้ว  จะเห็นได้ว่าพัฒนาการของห้องสมุดในปัจจุบันในรอบ  ๘๐ กว่าปีนี้เพิ่มพูนเป็นหลายเท่าของพัฒนาการในระยะหลายร้อยปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันประชาชนที่มีการศึกษาก็ใช้ประโยชน์จากหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุดมากขึ้นหลายเท่า

ห้องสมุด, ห้องสมุด หมายถึง, ห้องสมุด คือ, ห้องสมุด ความหมาย, ห้องสมุด คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu