ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

บริษัทจะเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ต้องการทำบัตรติดต่อกรมศุลกากรใหม่ให้ตรงกับชื่อบริษัทที่จะเปลี่ยน??, บริษัทจะเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ต้องการทำบัตรติดต่อกรมศุลกากรใหม่ให้ตรงกับชื่อบริษัทที่จะเปลี่ยน?? หมายถึง, บริษัทจะเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ต้องการทำบัตรติดต่อกรมศุลกากรใหม่ให้ตรงกับชื่อบริษัทที่จะเปลี่ยน?? คือ, บริษัทจะเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ต้องการทำบัตรติดต่อกรมศุลกากรใหม่ให้ตรงกับชื่อบริษัทที่จะเปลี่ยน?? ความหมาย, บริษัทจะเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ต้องการทำบัตรติดต่อกรมศุลกากรใหม่ให้ตรงกับชื่อบริษัทที่จะเปลี่ยน?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

บริษัทจะเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ต้องการทำบัตรติดต่อกรมศุลกากรใหม่ให้ตรงกับชื่อบริษัทที่จะเปลี่ยน??

บริษัทจะเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ แต่เดิมมีบัตรติดต่อกับกรมศุลกากรอยู่แล้ว ถ้าต้องการทำบัตรใหม่ให้ตรงกับชื่อบริษัทที่จะเปลี่ยน อยากถามว่า 1 ต้องใช้เอกสารประกอบอะไรบ้างในการเปลี่ยนบัตร 2 ขั้นตอนในการทำบัตรและระยะเวลาในการดำเนินการ

คำตอบ

1 กรณีเปลี่ยนชื่อบริษัท ต้องยื่นคำร้องขอยกเลิกบัตรเดิมโดยนำบัตรทั้งหมดคืนแก่กรมศุลกากร และกรอกคำร้องขอทำบัตรใหม่เหมือนกับการทำบัตรครั้งแรก พร้อมเอกสาร ดังนี้ - หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน - ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ พ 20 ที่กรมสรรพากรออกให้ - หนังสือเดินทาง PASSPORT หรือใบทะเบียนคนต่าวด้าว - ทะเบียนบ้าน หรือหนังสืออนุญาตให้ทำงาน WORK PERMIT - เลขที่บัญชีเงินฝาก ชื่อและที่อยู่ของธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามบริษัท ภายใน 6 เดือน - รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูปซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เฉพาะกรณีที่ขอทำบัตรทางไปรษณีย์ - เอกสารทั้งหมดต้องนำต้นฉบับมาแสดงและถ่ายสำเนาพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด 2 หลังจากตรวจสอบคำร้องพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะใช้เวลาออกบัตรภายใน 15-20 นาที ข้อมูลจาก กรมศุลกากร

บริษัทจะเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ต้องการทำบัตรติดต่อกรมศุลกากรใหม่ให้ตรงกับชื่อบริษัทที่จะเปลี่ยน?, บริษัทจะเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ต้องการทำบัตรติดต่อกรมศุลกากรใหม่ให้ตรงกับชื่อบริษัทที่จะเปลี่ยน? หมายถึง, บริษัทจะเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ต้องการทำบัตรติดต่อกรมศุลกากรใหม่ให้ตรงกับชื่อบริษัทที่จะเปลี่ยน? คือ, บริษัทจะเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ต้องการทำบัตรติดต่อกรมศุลกากรใหม่ให้ตรงกับชื่อบริษัทที่จะเปลี่ยน? ความหมาย, บริษัทจะเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ต้องการทำบัตรติดต่อกรมศุลกากรใหม่ให้ตรงกับชื่อบริษัทที่จะเปลี่ยน? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu