ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ตลาดผู้บริโภค?, ตลาดผู้บริโภค? หมายถึง, ตลาดผู้บริโภค? คือ, ตลาดผู้บริโภค? ความหมาย, ตลาดผู้บริโภค? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
คำถาม

ตลาดผู้บริโภค?

หมายถึงอะไรช่วยตอบทีครับ เพราะผมต้องทำงานส่งอาจารย์

คำตอบ

                  ตลาด Market หมายถึง บุคคลหรือองค์การที่มีความต้องการที่จะได้รับการตอบสนอง Need or Want มีเงินที่จะทำการซื้อหรือจ่าย Money to Spend Authority to Buy หรือ Ability to buy และมีความเต็มใจที่จะซื้อ Willingness to Buy แบ่งเป็น                   1   ตลาดผู้บริโภค Consumer Market หมายถึง ผู้ซื้อ ผู้บริโภคหรือครัวเรือน ที่ซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อการใช้สอยส่วนตัว หรือใช้ภายในครอบครัว ซึ่งถือเป็นการบริโภคขั้นสุดท้าย ผู้อยู่ในตลาด คือ ผู้บริโภค                   2   ตลาดองค์กร Organization Market หมายถึง บุคคลหรือองค์การซึ่งซื้อสินค้าหรือบริการไปเพื่อการผลิตสินค้าการให้บริการ การดำเนินงานของกิจการ และเพื่อการขายต่อ หรืออาจเรียกว่า ตลาดธุรกิจ Business market โดยตลาดองค์การ ประกอบด้วย                   2 1   ตลาดอุตสาหกรรม Industrial Market หรือ ตลาดผู้ผลิต Producer Market หมายถึง บุคคลหรือองค์การที่ซื้อสินค้าและบริการไปเพื่อการผลิตสินค้า การบริการหรือการดำเนินงานของกิจการ ตลาดนี้ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ขายบริการ                   2 2   ตลาดรัฐบาล Government Market หมายถึง ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อการผลิต การให้บริการ หรือการดำเนินงานของส่วนราชการ อาจถือว่าเป็นตลาดอุตสาหกรรมก็ได้                   2 3   ตลาดคนกลาง หรือตลาดผู้ขายต่อ Middleman Market หรือ Reseller Market หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อสินค้าเพื่อการขายต่อ ผู้ขายต่อประกอบด้วย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ตัวแทน                   3   ตลาดต่างประเทศ International Market หมายถึง กลุ่มลูกค้าหรือผู้ซื้อซึ่งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอาจจะเป็นผู้บริโภค ผู้ผลิต ผู้ขายต่อ หรือรัฐบาล ลักษณะของตลาดอุตสาหกรรมซึ่งแตกต่างไปจากตลาดผู้บริโภค                   ก มีผู้ซื้อน้อยรายแต่มักจะเป็นรายใหญ่                   ข ผู้ซื้อมักจะอยู่รวมกันในเขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ                   ค ความต้องการมีลักษณะต่อเนื่อง Derived demand ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมจะต่อเนื่องมาจากความต้องการ สินค้าผู้บริโภค                   ง ความต้องการไม่ยืดหยุ่น Inelastic demand หมายความว่า ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมค่อนข้างจะมีลักษณะคงที่ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ถ้าราคาสินค้าเปลี่ยนแปลง ข้อมูลเพิ่มเติม

ตลาดผู้บริโภค, ตลาดผู้บริโภค หมายถึง, ตลาดผู้บริโภค คือ, ตลาดผู้บริโภค ความหมาย, ตลาดผู้บริโภค คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu