ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเลิกภายในปี 2545 ต้องตรวจและรายงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหรือไม่?, ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเลิกภายในปี 2545 ต้องตรวจและรายงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหรือไม่? หมายถึง, ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเลิกภายในปี 2545 ต้องตรวจและรายงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหรือไม่? คือ, ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเลิกภายในปี 2545 ต้องตรวจและรายงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหรือไม่? ความหมาย, ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเลิกภายในปี 2545 ต้องตรวจและรายงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหรือไม่? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเลิกภายในปี 2545 ต้องตรวจและรายงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหรือไม่?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเลิกภายในปี 2545 ต้องตรวจและรายงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหรือไม่

คำตอบ

ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะต้องปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด กรณีตรวจสอบและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นมิต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ ศ 2543   ซึ่งได้แก่ห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติทั้ง 3 ข้อ ดังนี้         1 ทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท         2 สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท         3 รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท       แต่กฎกระทรวงดังกล่าวมิได้กล่าวถึงกรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กที่จดทะเบียนเลิก กิจการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 1255 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดให้ผู้ชำระบัญชีต้องทำงบดุลและส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบลงสำคัญว่าถูกต้อง ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวตามพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ ศ 2505   ได้กำหนดไว้ว่ากรณีที่มีการให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเท่านั้น ประกอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ยังต้องให้ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กที่จดทะเบียนเลิกกิจการจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอยู่       ดังนั้นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนแจ้งเลิกกิจการจึงไม่ใช่กิจการที่เข้าข้อยกเว้นตามกฎกระทรวงดังกล่าว การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการสอบบัญชีเช่นเดียวกับการตรวจสอบบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดใหญ่ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมสรรพากร

ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเลิกภายในปี 2545 ต้องตรวจและรายงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหรือไม่, ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเลิกภายในปี 2545 ต้องตรวจและรายงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหรือไม่ หมายถึง, ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเลิกภายในปี 2545 ต้องตรวจและรายงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหรือไม่ คือ, ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเลิกภายในปี 2545 ต้องตรวจและรายงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหรือไม่ ความหมาย, ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเลิกภายในปี 2545 ต้องตรวจและรายงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหรือไม่ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu