ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

อยากตั้งกลุ่มเกษตรจะต้องทำอย่างไรบ้าง??, อยากตั้งกลุ่มเกษตรจะต้องทำอย่างไรบ้าง?? หมายถึง, อยากตั้งกลุ่มเกษตรจะต้องทำอย่างไรบ้าง?? คือ, อยากตั้งกลุ่มเกษตรจะต้องทำอย่างไรบ้าง?? ความหมาย, อยากตั้งกลุ่มเกษตรจะต้องทำอย่างไรบ้าง?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

อยากตั้งกลุ่มเกษตรจะต้องทำอย่างไรบ้าง??

nbsp อยากตั้งกลุ่มเกษตรจะต้องทำอย่างไรบ้าง

คำตอบ

ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 141 ขั้นตอนที่ 1 ตามข้อ 7 ที่ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน ก่อนจัดตั้งควรประสานงานกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหรือหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก่อนประชุมใหญ่เลือกคณะผู้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คนลงลายมือชื่อยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนกลุ่มเกษตรระดับจังหวัด ผ่าน สำนักงานสกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด ขั้นตอนที่ 2 ตามข้อ 7 คณะผู้จัดตั้งส่งเอกสารจัดตั้ง จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ 1 หนังสือขอจดทะเบียน 2 บัญชีรายชื่อสมาชิกกลุ่มฯ ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 30 คน 3 สำเนารายงานการะประชุมของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก 4 ข้อบังคับ 4 ฉบับ ขั้นตอนที่3 ตามข้อ 7 นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรพิจารณาคำขอจดทะเบียน 1 รับคำขอจดทะเบียน แจ้งผู้ยื่นคำขอฯเพื่อทราบ 2 ไม่รับจดทะเบียน แจ้งผู้ยื่นคำขอฯเพื่อทราบซึ่งผู้ยื่นคำขอฯมี คำขอฯมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อยากตั้งกลุ่มเกษตรจะต้องทำอย่างไรบ้าง?, อยากตั้งกลุ่มเกษตรจะต้องทำอย่างไรบ้าง? หมายถึง, อยากตั้งกลุ่มเกษตรจะต้องทำอย่างไรบ้าง? คือ, อยากตั้งกลุ่มเกษตรจะต้องทำอย่างไรบ้าง? ความหมาย, อยากตั้งกลุ่มเกษตรจะต้องทำอย่างไรบ้าง? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu