ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การขอหนังสือรับรองให้ส่งกุ้งกุลาดำออกนอกราชอาณาจักร?, การขอหนังสือรับรองให้ส่งกุ้งกุลาดำออกนอกราชอาณาจักร? หมายถึง, การขอหนังสือรับรองให้ส่งกุ้งกุลาดำออกนอกราชอาณาจักร? คือ, การขอหนังสือรับรองให้ส่งกุ้งกุลาดำออกนอกราชอาณาจักร? ความหมาย, การขอหนังสือรับรองให้ส่งกุ้งกุลาดำออกนอกราชอาณาจักร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การขอหนังสือรับรองให้ส่งกุ้งกุลาดำออกนอกราชอาณาจักร?

การขอหนังสือรับรองให้ส่งกุ้งกุลาดำออกนอกราชอาณาจักร

คำตอบ

  ต้องขอหนังสือรับรองให้ส่งกุ้งกุลาดำออกนอกราชอาณาจักร กท2 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้1 ยื่นคำขอตามแบบฟอร์ม กท 12 เอกสารประกอบคำขอ สำเนาทุกฉบับต้องลงชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีบุคคลธรรมดา1 สำเนาบัตรประชาชน2 สำเนาทะเบียนบ้าน3 สำเนาใบอนุญาตค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ อนุญาต 6 4 สำเนาใบสั่งสินค้า Order หรือสำเนาใบกำกับสินค้า Invoice กรณีนิติบุคคล1 สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม3 สำเนาใบทะเบียนการค้าหรือ ภ พ 20และหลักฐานตามข้อ 2 ndash 4 เหมือนกรณีบุคคลธรรมดากรณีไม่มายื่นด้วยตนเอง1 หนังสือมอบอำนาจพร้อมติด อากรแสตมป์10 บาท ฉบับ หรือ 30 บาท ปี2 สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจและหลักฐานตามข้อ 2 ndash 4 เหมือนกรณีบุคคลธรรมดา3 สถานที่ยื่นคำขอ- ในกรุงเทพฯ ยื่นคำขอที่ ส่วนอนุญาตและจัดการประมงสำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง- ในต่างจังหวัด ยื่นคำขอที่สถานีเพาะเลี้ยงชายฝั่งทุกแห่ง - สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต- สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา ข้อมูลจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การขอหนังสือรับรองให้ส่งกุ้งกุลาดำออกนอกราชอาณาจักร, การขอหนังสือรับรองให้ส่งกุ้งกุลาดำออกนอกราชอาณาจักร หมายถึง, การขอหนังสือรับรองให้ส่งกุ้งกุลาดำออกนอกราชอาณาจักร คือ, การขอหนังสือรับรองให้ส่งกุ้งกุลาดำออกนอกราชอาณาจักร ความหมาย, การขอหนังสือรับรองให้ส่งกุ้งกุลาดำออกนอกราชอาณาจักร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu