ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มีอะไรบ้าง?, ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มีอะไรบ้าง? หมายถึง, ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มีอะไรบ้าง? คือ, ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มีอะไรบ้าง? ความหมาย, ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มีอะไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มีอะไรบ้าง?

ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มีอะไรบ้าง

คำตอบ

ขั้นที่1 พิจารณาเรื่องที่สมควรกำหนดมาตรฐาน ขั้นที่2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ขั้นที่3 จัดทำร่างมาตรฐาน โดยการยกร่าง ยอมรับมาตรฐานระหว่างประเทศ ขั้นที่4 คณะอนุกรรมการ คณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐาน ขั้นที่5 ประชาพิจารณ์ เวียนขอความเห็น ขั้นที่6 เสนอคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติอนุมัติ ขั้นที่7 แจ้ง WTO กรณีเป็นมาตรฐานบังคับ ขั้นที่8 ประกาศใช้มาตรฐาน ขั้นที่9 ทบทวนมาตรฐานครบวาระ 5 ปี มีข้อเสนอให้ทบทวน อ้างอิงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มีอะไรบ้าง, ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มีอะไรบ้าง หมายถึง, ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มีอะไรบ้าง คือ, ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มีอะไรบ้าง ความหมาย, ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มีอะไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu