ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เครื่องอัตราซาวนด์ตรวจสภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด, เครื่องอัตราซาวนด์ตรวจสภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด หมายถึง, เครื่องอัตราซาวนด์ตรวจสภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด คือ, เครื่องอัตราซาวนด์ตรวจสภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด ความหมาย, เครื่องอัตราซาวนด์ตรวจสภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
เครื่องอัตราซาวนด์ตรวจสภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด


           งานของหัวใจและหลอดเลือดในปัจจุบันนี้อัลตราซาวนด์ (ultrasound) มีบทบาทมากทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัยและการ ตรวจรักษาโรค คลื่นอัลตราซาวนด์เป็นการสั่น สะเทือนทางเชิงกลที่มีความถี่มากกว่าคลื่นเสียงที่ มนุษย์สามารถได้ยินได้ คือถี่มากกว่า ๒๐,๐๐๐ เฮิรตซ์ คลื่นอัลตราซาวนด์ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ สร้างมาจากทรานสดิวเซอร์ที่เป็นผลึก ซึ่งเรียกว่า พิโซอิเล็กทริก (piezoelectric) โดยอาศัยการป้อนไฟฟ้าเข้าไปที่ผลึกจะทำให้ผลึกดังกล่าว หดตัวและขยายตัวตามความถี่ของคลื่นไฟฟ้าที่ ป้อนเข้าไป ไฟฟ้าทำให้โมเลกุลของผลึกซึ่งประกอบด้วยประจุไฟฟ้าบวกและลบเรียงตัวอยู่ใน ทิศทางเดียวกัน จึงทำให้ผลึกยืดหรือหดตัวได้ การยืดและหดตัวของผลึกอย่างรวดเร็วทำให้เกิด การสั่นสะเทือนด้วยความถี่สูง
            สามารถสร้างภาพสองมิติของการไหลของเลือดในหลอดเลือด โดยการตรวจวัดดอพเพลอร์ชิฟท์ ขณะเมื่อเคลื่อนทรานสดิวเซอร์ผ่านบริเวณที่จะทำการตรวจ จุด ๆ หนึ่งในภาพเทียบกับ ตำแหน่งของทรานสดิวเซอร์ที่ตำแหน่งหนึ่ง เมื่อ ติดทรานสดิวเซอร์ไว้กับแขนของเครื่องซึ่งเคลื่อนที่ ไปตามส่วนต่าง  ๆ ของร่างกาย (scanning arm) ก็จะสามารถทราบตำแหน่งของหลอดเลือดที่จุดนั้น  ๆ แล้วนำมาสร้างภาพหลอดเลือด ๒ มิติได้ นอกจากนั้นยังสามารถเปลี่ยนภาพให้เป็นสีต่าง  ๆทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของคลื่นความถี่ที่ เปลี่ยนแปลงไปจากดอพเพลอร์ ชิฟท์ จึงได้ภาพ ของหลอดเลือดที่ซึ่งอัตราเร็วการไหลของเลือด แสดงเป็นสีต่าง  ๆ ได

เครื่องอัตราซาวนด์ตรวจสภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด, เครื่องอัตราซาวนด์ตรวจสภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด หมายถึง, เครื่องอัตราซาวนด์ตรวจสภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด คือ, เครื่องอัตราซาวนด์ตรวจสภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด ความหมาย, เครื่องอัตราซาวนด์ตรวจสภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 19

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu