ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

มารู้จักเตาอบไมโครเวฟ?, มารู้จักเตาอบไมโครเวฟ? หมายถึง, มารู้จักเตาอบไมโครเวฟ? คือ, มารู้จักเตาอบไมโครเวฟ? ความหมาย, มารู้จักเตาอบไมโครเวฟ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

มารู้จักเตาอบไมโครเวฟ?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp กำลังตัดสินใจจะซื้อเตาไมโครเวฟอยู่ แต่ไม่แน่ใจถึงคุณและโทษของเครื่อง nbsp คนที่บ้านบอกว่าจะมีรังสีที่เป็นอันตรายแต่ก็ไม่ทราบรายละเอียด กรุณาช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วยค่ะว่าหลักการทำงาน ประโยชน์ โทษ รวมทั้งอายุใช้งานของเครื่องว่าทนทานหรือชำรุดง่ายเพียงไร และวิธีการเลือกซื้อด้วยค่ะเพราะเครื่องหนึ่ง ๆ ก็ไม่ใช่ถูก ๆ ช่อทิพย์ nbsp วัฒนลิขิต กรุงเทพฯ

คำตอบ

          ก่อนอื่นขอแนะนำให้รู้จักคำว่า   ไมโครเวฟ   microwaves ซึ่งเป็นสนามของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็กอยู่ด้วยกัน   จึงจัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความเร็วเท่าความเร็วแสง   มีการแผ่รังสีเหมือนแสง   แต่มีพลังงานน้อยกว่า   มีการเคลื่อนที่ในรูปแบบคลื่น ดังนั้นไมโครเวฟจึงสามารถสะท้อนไปมา ถูกส่งผ่านหรือถูกดูดกลืนได้โดยขึ้นกับสารที่ไมโครเวฟทำปฏิกิริยาด้วย           มนุษย์ใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในด้านต่าง ๆ มานานแล้ว เช่น   ตำรวจใช้ตรวจจับรถที่แล่นเร็วเกินกำหนด   การสื่อสารโทรคมนาคมข้ามประเทศโดยผ่านดาวเทียม และในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ พ ศ ๒๔๙๐ ก็เริ่มมีการใช้เตาอบไมโครเวฟเป็นครั้งแรกในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยจัดเป็นเตาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการพัฒนาเรดาร์ หลังจากนั้นต่อมาอีก ๒๐ ปี   จึงมีการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมาเพื่อลดขนาดและราคาของเตาอบไมโครเวฟ   จนปัจจุบันเตาชนิดนี้ไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยราคาแพงอีกต่อไป แต่กลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของแม่บ้านในการประกอบอาหาร           หลักในการทำงานของเตาไมโครเวฟอาศัยน้ำซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของชิ้นอาหาร   เพราะน้ำเป็นโมเลกุลชนิดมีขั้วบวกที่ปลายด้านหนึ่ง   โดยโมเลกุลของน้ำในอาหารจะมีการจัดเรียงตัวอย่างไม่เป็นระเบียบเมื่อนำชิ้นอาหารใส่ภาชนะวางไว้ในเตาอบและเปิดเครื่อง ทำให้เกิดไมโครเวฟในเตาอบ   โมเลกุลของน้ำในอาหารจะเริ่มดูดกลืนไมโครเวฟ           สนามไฟฟ้าของไมโครเวฟจะเกิดการสั่นเป็นจำนวนล้าน ๆ ครั้งใน ๑   วินาที และในขณะเดียวกันก็ทำให้โมเลกุลของน้ำสั่นไปด้วยพร้อม ๆ   กับเปลี่ยนตำแหน่งของโมเลกุลน้ำให้เกิดการจัดเรียงตัวของโมเลกุลให้เป็นระเบียบมากขึ้น   การที่โมเลกุลของน้ำสั่นอย่างมากนี่เอง ทำให้มีความร้อนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้อาหารร้อนมากขึ้นจนกระทั่งสุก โดยภาชนะที่บรรจุชิ้นอาหารที่ทำจากวัสดุที่ไม่ดูดกลืนไมโครเวฟเช่น แก้ว กระดาษ เซรามิก หรือพลาสติกชนิดที่ระบุว่าใช้กับเตาอบไมโครเวฟได้จะปล่อยให้ไมโครเวฟผ่านเลยไป นั่นคือไม่ดูดกลืนไมโครเวฟ จึงไม่มีความร้อนเกิดขึ้น หรืออาจจะร้อนบ้างเนื่องจากความร้อนที่ถ่ายเทมาจากอาหาร           เมื่อเปรียบเทียบกับการปรุงอาหารโดยใช้เตาอบธรรมดา ความร้อนที่เกิดจากเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นก๊าชหุงต้มหรือไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านไปยังชิ้นอาหารโดยวิธีนำความร้อน conduction ซึ่งหมายถึงอากาศรอบ ๆ อาหารได้รับความร้อนก่อน แล้วความร้อนจะเคลื่อนที่ผ่านไปยังส่วนภายนอกหรือผิวอาหาร   ซึ่งเมื่อได้รับความร้อนก่อนจึงมีอุณหภูมิสูงกว่าและส่งความร้อนต่อไปยังส่วนภายในที่มีอุณหภูมิตำกว่าโดยที่โมเลกุลของอาหารไม่เคลื่อนที่   อาหารจึงสุกหรือร้อนขึ้นจากภายนอกสู่ภายใน ในขณะที่เตาไมโครเวฟมีความร้อนเกิดขึ้นในอาหารตรงบริเวณที่มีน้ำอยู่เท่านั้น   โดยอากาศรอบ ๆ อาหารไม่ร้อนเพราะไม่มีน้ำ ความร้อนจึงทำให้อาหารทุก ๆ ส่วนร้อนขึ้นพร้อมกันอย่างสม่ำเสมอตามการสั่นของสนามไฟฟ้า   ดังนั้นถ้าใช้วิธีการที่ถูกต้องเราจะสามารถอบไก่   ๑   ตัวในเตาไมโครเวฟให้สุกได้ภายใน ๑๕ นาที   เท่านั้น ด้วยคุณสมบัติอันน่าทึ่งนี่เอง ทำให้เตาไมโครเวฟได้รับความนิยมมาก   ซึ่งสรุปคุณสมบัติได้   คือ -- อัตราความเร็วในการปรุงอาหารเตาอบไมโครเวฟจะใช้เวลาประมาณ ๑ ใน ๓ หรือน้อยกว่านั้นของเวลาที่ใช้กับเตาธรรมดาทั่วไปในการปรุงอาหาร ทำให้ประหยัดเวลาในการทำอาหารได้มาก --   ผู้ประกอบอาหารสามารถประกอบอาหาร   ณ   บริเวณใดของบ้านเพื่อความสะดวกได้ทุก ๆ ที่ เพราะเตาอบชนิดนี้ไม่มีความร้อนมากเท่าเชื้อเพลิงอื่น ๆ -- เมื่อปรุงอาหารโดยใช้เตาอบไมโครเวฟ ตัวแม่ครัวจะไม่มีเหงื่อไหลไคลย้อยเหมือนการใช้เตาชนิดอื่น -- การประกอบอาหารบางชนิดก็ปรุงในจานที่นำเข้าเตาอบได้เมื่ออาหารสุกแล้วก็รับประทานในจานนั้นเลย ทำให้ประหยัดภาชนะในการปรุงอาหาร ซึ่งส่งผลถึงการล้างถ้วยชามด้วย -- ประหยัดไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ในการใช้เตาชนิดนี้ก็มีข้อควรระวังที่ผู้ใช้ควรตระหนัก คือ -- การรั่วของไมโครเวฟ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ เพราะผิวหนังของคนเรามีเนื้อเยื่อที่เหมือน ๆ กับเนื้อเยื่อของอาหาร คือมีน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญ   ถ้าอวัยวะของคน เช่น มือ แขน ได้รับไมโครเวฟจำนวนมากก็ทำให้ผิวหนังสุกเหมือนอาหารได้   จึงต้องระวังให้ดี -- สำหรับเตาไมโครเวฟรุ่นที่เมื่อเปิดประตูเตาอบแล้วไม่มีการตัดไมโครเวฟโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ต้องระวังให้มาก คือต้องไม่ลืมปิดเครื่องของเตาอบก่อนเปิดประตูเตาอบเสมอ -- ในการปรุงอาหารด้วยเตาอบไมโครเวฟ ถ้าต้องใช้ภาชนะที่มีฝาปิด ต้องเป็นฝาปิดชนิดหลวม ๆ อย่าใช้ฝาปิดแน่นเพราะจะเกิดแรงดันภายในภาชนะ   ซึ่งถ้าแรงนี้ถูกสะสมไว้มากก็จะดันภาชนะระเบิดทำให้เกิดผลเสียหายได้           สำหรับวิธีการเลือกซื้อและอายุการใช้งานของเครื่องนั้น   คงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ชื้อและการทะนุถนอมยามใช้งานของผู้ใช้เอง “ ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม สำนักพิมพ์สารคดี ”    

มารู้จักเตาอบไมโครเวฟ, มารู้จักเตาอบไมโครเวฟ หมายถึง, มารู้จักเตาอบไมโครเวฟ คือ, มารู้จักเตาอบไมโครเวฟ ความหมาย, มารู้จักเตาอบไมโครเวฟ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu