ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

หลักเกณฑ์การรับบุตรบุญธรรม?, หลักเกณฑ์การรับบุตรบุญธรรม? หมายถึง, หลักเกณฑ์การรับบุตรบุญธรรม? คือ, หลักเกณฑ์การรับบุตรบุญธรรม? ความหมาย, หลักเกณฑ์การรับบุตรบุญธรรม? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 2
คำถาม

หลักเกณฑ์การรับบุตรบุญธรรม?

การรับบุตรบุญธรรมมีระเบียบอย่างไร เด็กที่จะรับเป็นบุตรบุญธรรม ปัจจุบันอายุ 12 ปี จะรับได้หรือไม่

คำตอบ

1 หลักเกณฑ์การรับบุตรบุญธรรม                     1 1 ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี                     1 2 ผู้เป็นบุตรบุญธรรมที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ต้องให้ความยินยอมด้วยตนเอง                     1 3 กรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์                                     - ต้องได้รับความยินยอมจากบิดาและมารดา กรณีที่มีทั้งบิดาและมารดา                                         - กรณีที่มารดาหรือบิดาตาย จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดาและมารดาคนใดคนหนึ่ง                                       - กรณีบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครอง ต้องมีผู้ปกครองให้ความยินยอมแทน                     1 4 กรณีไม่มีผู้ให้ความยินยอม ผู้แทนโดยชอบธรรมหรืออัยการจะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้มีการรับเด็ก เป็นบุตรบุญธรรมก็ได้                     1 5 กรณีผู้เยาว์ถูกทอดทิ้ง และอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ให้ผู้แทนสถานสงเคราะห์เป็นผู้ให้ ความยินยอมแทนบิดามารดา                     1 6 ผู้จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ถ้ามีคู่สมรสอยู่ต้องได้รับความยินยอมจาก คู่สมรสก่อน ในกรณีที่คู่สมรสไม่อาจให้ความยินยอมได้ หรือไปเสียจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และหาตัว ไม่พบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีต้องร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของ คู่สมรสนั้น                     1 7 ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู่จะเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีกในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่เป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม 2 การจะรับเด็กที่ปัจจุบันมีอายุ 12 ปี เป็นบุตรบุญธรรมก็สามารถดำเนินการได้โดยต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ข้างต้น ข้อมูลจาก กรมการปกครอง

หลักเกณฑ์การรับบุตรบุญธรรม, หลักเกณฑ์การรับบุตรบุญธรรม หมายถึง, หลักเกณฑ์การรับบุตรบุญธรรม คือ, หลักเกณฑ์การรับบุตรบุญธรรม ความหมาย, หลักเกณฑ์การรับบุตรบุญธรรม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu